Verwerking betaald ouderschapsverlof

Volgen

Vanaf 2 augustus 2022 gaat de Wet betaald ouderschapsverlof van kracht. Om dit te verwerken in Loket.nl hebben wij enkele componenten en functionaliteiten toegevoegd. In de update van 20-06-2022 hebben we de looncomponenten al geïntroduceerd.

Je vindt in de bijlage van dit artikel een voorbeelduitwerking. 

Let ook op de aandachtspunten onderaan dit artikel

Aanmaken van tweede dienstverband
In Loket.nl hebben wij het veld Type Dienstverband toegevoegd. Wanneer je een tweede dienstverband aanmaakt, voor de werknemer die betaald ouderschapsverlof opneemt, dan kan je daarna dit veld muteren naar Betaald ouderschapsverlof. Ook dit tweede dienstverband dient een basisloon te hebben.

Het aanmaken van een tweede dienstverband (en dus geen volledige nieuwe werknemer opvoeren), waarbij de werknemer dus onder hetzelfde persoonsnummer valt, heeft als voordeel dat deze werknemer de output (loonstroken en jaaropgaaf) van beide dienstverbanden in hetzelfde account van zijn Werknemerloket kan inzien.

Afbeelding1.jpg

Wanneer in het dienstverband de arbeidstijd wordt gevuld met de uren die de werknemer opneemt aan Betaald ouderschapsverlof per week, zal met het draaien van de automatische processen de uren automatisch in de variabele gegevens gevuld worden op component 4120 UREN OUDERSVRL. Dit component gebruik je bij het nieuw aangemaakte dienstverband om de uren aan betaald ouderschapsverlof op te geven.
Het bijbehorende outputcomponent is 1120 OUDERSCHAPSVRL. Dit betreft het outputcomponent behorende bij 4120 met als kenmerk een bruto betaling, tegen tabeltarief, loopt mee in loonkosten en is sociaalplichtig.

Wanneer de werknemer geen vaste aantal uur opneemt per week kan je ook de uren in de variabele gegevens van het tweede dienstverband vullen op component 4120 UREN OUDERSVRL. Zorg er dan wel voor dat bij dit dienstverband de instelling berekenen uren op nee staat.

In het tweede dienstverband dient  de  code speciale inkomstenverhouding gevuld te worden met (31) Uitkering in het kader van de ZW en de vrijwillige verzekering ziektewet. Deze indicatie zorgt er voor dat de juiste sociale premies worden berekend. Daarnaast geeft dit ook de indicatie mee in de loonaangifte dat het om een uitkeringsdienstverband gaat.

Bij Sociale uitkering is het mogelijk gemaakt om de wettelijke regeling sociale uitkering Ouderschapsverlof vast te leggen. Dit kan alleen met het uitkeringspercentage 70% en soort suppletie mag alleen Suppleren (bruto) zijn. Het suppletiepercentage mag alvast vastgelegd worden, maar kent op dit moment nog geen automatisch uitbetaling. Het bedrag aan suppletie mag je momenteel nog handmatig opgeven in het originele dienstverband op component 1121 SUP.OUDERSVRL. Het is een bruto betaling, tegen tabeltarief, loopt mee in de loonkosten en is sociaal plichtig.


Het eerste dienstverband

In het normale dienstverband mag je de opgenomen uren vullen op component 4121 UREN OPN OSV.
Dit component gebruik je bij het originele dienstverband van de werknemer om aan te geven dat er sprake is van onbetaald verlof. Op deze wijze loopt de juiste codering mee in de loonaangifte.
Verder zijn deze uren onderdeel van de normuren van de werknemer en zal het de deeltijdfactor van dit dienstverband verlagen.

Afbeelding2.png

Pensioen
De verwerking voor de pensioenpremie en -afdracht zullen doorlopen op het originele dienstverband.

Het component 4121 UREN OPN OSV zorgt er voor dat de deeltijdfactor voor het pensioenfonds verminderd wordt met deze uren. Hierdoor zal ook de premie ook verminderd worden. In het dienstverband voor het Betaald ouderschapsverlof verwerk je geen pensioenpremie en -afdracht.

Bij de meeste pensioenfondsen loopt de pensioenopbouw niet door over het betaald ouderschapsverlof. Is dit wel het geval? Dan dien je de deeltijdfactor hard op te geven in de variabelen van het eerste dienstverband.

Vakantiegeld
De uitkering van het vakantiegeld zit al in de berekening van de uitkering. Je kunt dus het basisloon op IKV 2 hiermee verhogen. Het is dan niet inzichtelijk voor de werknemer dat het een uitkering betreft inclusief vakantietoeslag.
Een andere optie is het toevoegen van de grondslag van de vakantietoeslag op het tweede dienstverband, echt hier krijg je een foutmelding bij het uitbetalen, die uitgeschakeld dient te worden door applicatiebeheer. 


In het kort: Wat verwerk je nu op welk dienstverband?

Het eerste dienstverband (het originele dienstverband)

Op dit dienstverband verwerk je de opgenomen uren aan betaald ouderschapsverlof op component 4121 UREN OPN OSV

Daarnaast verwerk je op dit dienstverband de gewerkte uren, de verwerking van het pensioenpremie en -afdracht en eventueel de aanvulling op de uitkering (suppletie).

Dienstverband voor het betaald ouderschapsverlof

Op dit dienstverband verwerk je de uren die de werknemer opneemt aan betaald ouderschapsverlof in de arbeidstijd van het dienstverband. Daarnaast geef je het type dienstverband aan, Betaald ouderschapsverlof. Let op, deze mutatie kan je uitsluitend via Loket.nl doorvoeren.

Op dit dienstverband verwerk je GEEN pensioenpremie en -afdracht.

 

Hoofd- en Subdienstverbanden

Wij streven er naar om het aanmaken van meerdere dienstverbanden te optimaliseren. Zo zijn wij bezig met de mogelijkheid om geautomatiseerd subdienstverbanden te gaan maken voor bijvoorbeeld het verwerken van betaald ouderschapsverlof en in een latere fase ook voor aanvullend geboorteverlof

Wanneer er dan gewerkt wordt met subdienstverbanden zal Loket.nl bij het draaien van de automatische processen automatisch de juiste verdeling van de uren maken.

Bijvoorbeeld wanneer een werknemer op het subdienstverband voor het betaald ouderschapsverlof per week 8 uur opneemt, zal Loket.nl met het draaien van de automatische processen deze uren automatisch in het hoofddienstverband vullen met uren opgenomen ouderschapsverlof en de overige uren aanvullen met gewerkte uren.

Rechtstreekse uitkering naar werknemer
Betaalt het UWV de uitkering rechtstreeks uit aan de werknemer? Dan hoeft alleen het component 4121 UREN OPN OSV gebruikt te worden op het eerste dienstverband. Een tweede dienstverband is dus niet nodig.

Aandachtspunten
- Op dit moment krijg je een foutmelding bij het uitbetalen van het vakantiegeld op het extra dienstverband. Deze kun je uit laten schakelen door applicatiebeheer. Dien hiervoor een ticket in.
- We voegen binnenkort het type dienstverband Betaald Ouderschapsverlof toe in Loket.nl Classic, zodat je een proforma kan draaien.
- De eerste periode van het betaald ouderschapsverlof is vaak halverwege de maand. Hierdoor kunnen de dienstverbanden niet samengeteld worden qua loonheffingen.
Je kunt het dienstverband dan op de eerste van de maand laten starten (let op eventuele aanpassing deeltijdfactoren) of  het component 151  LB/PR.VOLKSVZ. vrij laten geven.

- Let op: Voor ieder kind waarvan uw werknemer wettelijk ouder is kunt u maximaal 3 betaalverzoeken indienen bij het UWV, zie ook Betaald ouderschapsverlof voor mijn werknemer | UWV | Werkgevers

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2