Verwerking betaald ouderschapsverlof

Volgen

Sinds 2 augustus 2022 is de Wet betaald ouderschapsverlof van kracht. Om dit te verwerken in Loket.nl hebben wij enkele componenten en functionaliteiten toegevoegd. In de update van 20-06-2022 hebben we de looncomponenten al geïntroduceerd.

Het UWV bepaalt de hoogte van het dagloon op basis van het SV-loon over de afgelopen 261 dagen. Naast het salaris zijn hierin uiteraard nog een aantal looncomponenten opgenomen die het SV-loon beïnvloeden. Het dagloon zoals het UWV dit vaststelt is door Loket.nl niet te bepalen.

Onderaan het artikel vindt je een voorbeelduitwerking voor het verwerken van betaald ouderschapsverlof.

Let ook op de aandachtspunten onderaan dit artikel!

Stap 1: Het aanmaken van het tweede dienstverband

Sinds 2022 is het in loket.nl nodig om een tweede dienstverband aan te maken wanneer je een uitkering wil verwerken, bijvoorbeeld voor het Betaald ouderschapsverlof. Zie ook het artikel Diverse aanpassingen 2022.

Voor de verwerking van het betaald ouderschapsverlof in loket is het van belang dat er een tweede dienstverband wordt aangemaakt. Dit doe je door bij de werknemer waar het om gaat vanuit het originele dienstverband een nieuw dienstverband aan te maken.

Let hierbij op de volgende punten:

  • Speciale inkomstenverhouding, hier mag je (31) Uitkering in het kader van de ZW en de vrijwillige verzekering ziektewet.  Deze indicatie zorgt er voor dat de juiste sociale premies worden berekend. Daarnaast geeft dit ook de indicatie mee in de loonaangifte dat het om een uitkeringsdienstverband gaat.
  • Het basisloon dient ook in dit dienstverband gevuld te worden.
  • Het fiscale jaarloon wordt bij het gebruik van meerdere dienstverbanden bij elkaar opgeteld. Let er dus op dat je hier niet het zelfde jaarloon vult als bij het originele dienstverband van toepassing is.
  • De twee dienstverbanden dienen samen geteld te worden voor de loonheffingen, om dit mogelijk te maken dienen de twee dienstverbanden aan verschillende voorwaardes te voldoen. Hier vindt je de lijst met de voorwaardes waaraan deze dienen te voldoen.

Na het opslaan van het tweede dienstverband dien je het type dienstverband te wijzigen.

In Loket.nl hebben wij het veld Type Dienstverband toegevoegd. Voor nu kan je dit veld alleen nog in loket.nl wijzigen, in loket.nl classic moet dit nog worden ingebouwd. Hierbij mag je kiezen voor het type dienstverband Betaald ouderschapsverlof. Wanneer je dit vult verschijnt het veld onderdeel van. Dit veld is verplicht te vullen bij een betaald ouderschapsverlof type dienstverband

LET OP: Je kan het hoofddienstverband alleen selecteren indien je aan de volgende voorwaardes hebt voldaan:

  • wanneer je vanuit het huidige dienstverband het nieuwe dienstverband hebt aangemaakt
  • dezelfde administratie van toepassing is bij beide dienstverbanden 
  • er geen uitdienstdatum gevuld is bij het hoofddienstverband.

 

Afbeelding_1_-_Betaald_ouderschapsverlof.png

Stap 2: Arbeidstijd vullen in het tweede dienstverband

Wanneer in het dienstverband de arbeidstijd wordt gevuld met de uren die de werknemer opneemt aan Betaald ouderschapsverlof per week, zal met het draaien van de automatische processen de uren automatisch in de variabele gegevens gevuld worden op component 4120 UREN OUDERSVRL.

Je kan hiervoor afwijkende uren opgeven of/en het rooster vullen.

Het component 4120 UREN OUDERSVRL gebruik je alleen op het tweede dienstverband voor de uren die de werknemer opneemt aan betaald ouderschapsverlof, dit component is gekoppeld aan het outputcomponent 1120 OUDERSCHAPSVRL. LET OP! Momenteel worden de DGN SOC VERZ met het draaien van de automatische processen gevuld, deze dien je te verwijderen in de variabele gegevens. Hier zit momenteel nog een foutmelding op.

Wanneer de werknemer geen vaste aantal uur opneemt per week kan je ook de uren in de variabele gegevens van het tweede dienstverband vullen op component 4120 UREN OUDERSVRL. Zorg er dan wel voor dat bij dit dienstverband de instelling berekenen uren op nee staat.

LET OP: Wanneer twee dienstverbanden samen moeten worden geteld voor de loonheffingen kan je geen tweede dienstverband met een gebroken periode toepassen. Je zal dan in die periode handmatig de uren moeten aanpassen in de variabele gegevens.

Stap 3: Sociale uitkering

Op werkgeverniveau is de Sociale uitkering voor het betaald ouderschapsverlof vastgelegd. Alleen wanneer je hier op af wil wijken kan je dit op werknemerniveau doen.  

Bij Sociale uitkering is het mogelijk gemaakt om de wettelijke regeling sociale uitkering Ouderschapsverlof vast te leggen. Dit kan alleen met het uitkeringspercentage 70% en soort suppletie mag alleen Suppleren (bruto) zijn. Het suppletiepercentage mag alvast vastgelegd worden, maar kent op dit moment nog geen automatisch uitbetaling. Het bedrag aan suppletie mag je momenteel nog handmatig opgeven in het originele dienstverband op component 1121 SUP.OUDERSVRL.

Afbeelding_2_-_Betaald_ouderschapsverlof.png

Stap 4: Grondslagen en fondsen

Pensioen

De verwerking voor de pensioenpremie en -afdracht zullen doorlopen op het originele dienstverband. Het component 4121 UREN OPN OSV zorgt er voor dat de deeltijdfactor voor het pensioenfonds verminderd wordt met deze uren. Hierdoor zal ook de premie ook verminderd worden. Bij de meeste pensioenfondsen loopt de pensioenopbouw niet door over het betaald ouderschapsverlof. In dit artikel vind je de verwerking voor de verschillende fondsen op het originele dienstverband, Verwerking pensioenfondsen in combinatie met een uitkering. 

In het dienstverband voor het Betaald ouderschapsverlof verwerk je GEEN pensioenpremie en -afdracht of andere fondsen.

Vakantiegeld

De uitkering vanuit het UWV is inclusief het vakantiegeld over de uitkering. Om dit in der verwerking van het betaald ouderschapsverlof te verwerken heb je drie opties.

- Optie 1: Het basisloon van de werknemer op het tweede dienstverband verhogen met het bedrag aan vakantiegeld per maand. Het is dan niet inzichtelijk voor de werknemer dat het een uitkering betreft inclusief vakantietoeslag. Daarnaast wordt dit dan ook afgekapt wanneer de werknemer boven het maximum dagloon verdiend.

- Optie 2: is om een grondslag voor het direct uit betalen van het vakantiegeld toe te voegen aan het tweede dienstverband. Op deze manier wordt per maand het vakantietoeslag boven op de uitkering betaald en is dit overzichtelijk voor de werknemer. Let op: voor deze optie dien je wel het component 1120 OUDERSCHAPSVRL toe te voegen aan de grondslag basis van de grondslag. Bij deze optie wordt bij het betalen van het vakantiegeld geen rekening gehouden met het maximum dagloon. 

- Optie 3: is om per maand de opbouw aan het tweede dienstverband toe te voegen. Let op: ook hier dien je het component 1120 OUDERSCHAPSVRL toe te voegen aan de grondslag basis van de grondslag. Bij deze optie wordt bij het betalen van het vakantiegeld geen rekening gehouden met het maximum dagloon. 

Het is ook mogelijk om het vakantietoeslag door te laten opbouwen op het eerste dienstverband. Hiervoor mag je het totale bedrag waarover de opbouw vakantietoeslag berekend dient te worden op geven op het mutatie component. Voor grondslag 1 is dat component 210 MUT.VAKTSL.

Stap 5: Het originele dienstverband

In het originele dienstverband mag je de opgenomen uren vullen op component 4121 UREN OPN OSV. Dit component gebruik je bij het originele dienstverband van de werknemer om aan te geven dat er sprake is van onbetaald verlof. Op deze wijze loopt automatisch de codering K (Kinderverlof) mee in de loonaangifte. 
Verder zijn deze uren onderdeel van de normuren van de werknemer en zal het de deeltijdfactor van dit dienstverband verlagen.

Berekening in loket

Berekening zoals loket die doet:

De berekening op basis van het basisloon (basisloon / max uren periode) x opgenomen uren x 70%.

De berekening op basis van het max dagloon x sv-dagen die de werknemer opneemt x 70%.

Loket pakt vervolgens het laagste bedrag, dus is het bedrag op basis van het max dagloon lager dan op basis van het basis loon wordt de berekening op basis van het max dagloon toegepast. Is het bedrag op basis van het basisloon lager dan wordt die toegepast.

Rechtstreekse uitkering naar werknemer
Betaalt het UWV de uitkering rechtstreeks uit aan de werknemer? Dan hoeft alleen het component 4121 UREN OPN OSV gebruikt te worden op het eerste dienstverband. Een tweede dienstverband is dus niet nodig.

In het kort: Wat verwerk je nu op welk dienstverband?

Het eerste dienstverband (het originele dienstverband). Hierop boek je alleen de uren die de werknemer opneemt aan betaald ouderschapsverlof op component  4121 UREN OPN OSV. Daarnaast verwerk je op dit dienstverband de gewerkte uren, de verwerking van het pensioenpremie en -afdracht en eventueel de aanvulling op de uitkering (suppletie).

Dienstverband voor het betaald ouderschapsverlof. Op dit dienstverband verwerk je de uitkering aan betaald ouderschapsverlof. Hierbij verwerk je de uren die de werknemer opneemt aan betaald ouderschapsverlof in de arbeidstijd of in de variabele gegevens van het dienstverband. Daarnaast geef je het type dienstverband aan, Betaald ouderschapsverlof. Op dit dienstverband verwerk je GEEN pensioenpremie en -afdracht.

Hoofd- en Subdienstverbanden

Wij streven er naar om het aanmaken van meerdere dienstverbanden te optimaliseren. Zo zijn wij bezig met de mogelijkheid om geautomatiseerde subdienstverbanden te gaan maken voor bijvoorbeeld het verwerken van betaald ouderschapsverlof en het aanvullend geboorteverlof.

Wanneer er dan gewerkt wordt met subdienstverbanden zal Loket.nl bij het draaien van de automatische processen automatisch de juiste verdeling van de uren maken.

Bijvoorbeeld wanneer een werknemer op het subdienstverband voor het betaald ouderschapsverlof per week 8 uur opneemt, zal Loket.nl met het draaien van de automatische processen deze uren automatisch in het hoofddienstverband vullen met uren opgenomen ouderschapsverlof en de overige uren aanvullen met gewerkte uren.

Bij het aanmaken van het betaald ouderschapsverlof dienstverband kun je aangeven van welk dienstverband dit onderdeel uitmaakt. Dit is een eerste stap om de dienstverbanden met elkaar te laten communiceren qua berekening uren en suppletie. Dit werken we de aankomende tijd nog verder uit. 

Aandachtspunten

  • Op dit moment kan je bij het gebruik van andere componenten dan de volgende componenten foutcode 302 krijgen, dit zijn componenten 4120, 1120, 82 en 431. Deze foutmelding kan je uit laten schakelen door applicatiebeheer. Dien hiervoor een ticket in.
  • De eerste periode van het betaald ouderschapsverlof is vaak halverwege de maand. Hierdoor kunnen de dienstverbanden niet samengeteld worden qua loonheffingen. Je kunt het dienstverband dan op de eerste van de maand laten starten of  het component 151  LB/PR.VOLKSVZ. vrij laten geven zodat je handmatig de loonheffingen kan opgeven.
  • Let op: Voor ieder kind waarvan uw werknemer wettelijk ouder is kunt u maximaal 3 betaalverzoeken indienen bij het UWV, zie ook Betaald ouderschapsverlof voor mijn werknemer | UWV | Werkgevers

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 12 van 13