Variabele gegevens corrigeren

Volgen

Eerder opgegeven variabele gegevens kan je corrigeren door de correcte waarde alsnog op te geven in de betreffende periode. Dat geldt ook voor ontbrekende variabele gegevens. In de eerstvolgende loonrun zal Loket.nl het verschil automatisch herrekenen en presenteren op een herrekenstrook. Indien er in meerdere perioden variabele gegevens gecorrigeerd of aangevuld moet worden, dien je in elke betreffende periode alsnog de juiste waarde op te geven. De herrekenstrook is een cumulatie van alle correcties. Middels het runoverzicht, terug te vinden in de output van de (openstaande) loonrun, kan je bekijken op welke perioden de correcties betrekking hebben.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0