Oproepkracht en uitbetalen gereserveerde vakantietoeslag

Volgen

Als bij een oproepkracht de vakantietoeslag wordt gereserveerd, en in de periode van de jaarlijkse uitbetaling zijn er geen gewerkte uren, dan zal Loket.nl de gereserveerde vakantietoeslag niet automatisch berekenen. Je zal daarom in die periode moeten achterhalen of er oproepkrachten zijn die geen gewerkte uren hebben, zodat je de uitbetaling alsnog vooraf kan activeren.

Je dient hiervoor handmatig in te grijpen door, voorafgaande aan de loonrun en de automatische processen, een variabele mutatie aan te maken. Muteer in de betreffende periode het component LOONAANGIFTE = 1. Als daarna de loonrun wordt aangemaakt, met daarbij het automatische proces Grondslagen activeren op Ja, dan zal Loket.nl het bijbehorende component voor de berekening van de vakantietoeslag activeren en wordt uiteindelijk de vakantietoeslag automatisch berekend.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0