Mutaties en declaraties verwerken en behandelen.

Volgen

Weer een mooie stap in de juiste richting. De hele mutatieflow is beschikbaar in Loket.nl
Schakelen naar Loket.nl Classic is niet meer nodig. 

Het is mogelijk dat werknemers zelf declaraties kunnen indienen via het Werknemerloket / ESS. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld kilometers woon-werk verkeer maar ook uren. Zo kan een werknemer zelf zijn gewerkte uren opgeven en kunnen deze na controle, verwerkt worden in de variabele gegevens door de salarisadministrateur. 
Er kan hierin een scheiding gemaakt worden tussen het goedkeuren van de mutatie en het daadwerkelijk verwerken van de mutatie in de salarisadministratie

Welke rechten en producten zijn er nodig?
Producten
Muteren door de werknemer
Rechten
Mutaties behandelen en/of
Mutaties verwerken
Let op: Wil je dat de werknemer ook een bijlage kan toevoegen aan zijn declaratie? Activeer dan ook onderstaande producten. 
Qwoater Lite (904)
Dossiervorming Qwoater extended (970)
Dossiervorming Qwoater Documentgeneratie (909)
Zet ook in de Autorisatiematrix een vinkje bij Declaratie

Mutaties behandelen
Openstaande mutaties vind je in het Takencentrum. Per een aanvraag kan er 1 bijlage meegestuurd worden door de werknemers.

Mutaties verwerken
Is de mutatie goedgekeurd, dan dient deze nog verwerkt te worden in de salarisadministratie. Navigeer hiervoor ook naar het Takencentrum.

Mutaties verwijderen
Heb je een mutatie onjuist verwerkt? Verwijder deze dan uit de variabele gegevens en vraag eventueel aan de werknemer een nieuwe/juiste mutatie in te dienen. 

Een overzicht van de ingediende mutaties vind je bij WN - Salarisverwerking - Werknemer mutaties

de761b45d6990d8d3651415b54dc2ea9.gif

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0