Update Loket.nl 20-06-2022

Volgen

Vanavond 20 juni 2022 vindt er een update van Loket.nl plaats.
Rond 21.30 uur is daarom de applicatie korte tijd niet beschikbaar. Naast technische aanpassingen leveren we o.a. het volgende op:

 

Sociale uitkeringsgrens per 1 juli 2022 toegevoegd

We hebben de nieuwe uitkeringsgrens per 1 juli 2022 aan loket.nl toegevoegd. Hierdoor kan het nieuwe maximum t.b.v. ziekengeld weer juist worden berekend.

 

Navigatie loket.nl over werkgevers heen is verbeterd

Indien een gebruiker navigeerde over verschillende werkgevers heen, dan kon het voorkomen dat de gebruiker een werkgever trof die voor de laatst geselecteerde pagina op werkgeverniveau geen rechten heeft. De gebruiker kreeg dan een 'Onvoldoende rechten' melding te zien. We hebben dit opgelost door In deze gevallen de gebruiker automatisch door te sturen naar de ‘Overzicht’ pagina van de nieuwe geselecteerde werkgever.

2-factor authenticatie kan voortaan verplicht gesteld worden

Met ingang van deze release is het mogelijk gemaakt om de 2-factor authenticatie (2-FA) te verplichten bij gebruikers. We hebben hier onze artikelen op aangepast. Klik hier om het artikel te lezen over het aanmaken van gebruiker WG en hier voor het artikel inzake het aanmaken van een gebruiker AK.
Wil je dit collectief voor je gebruikers instellen? Vanaf 50 gebruikers kan applicatiebeheer dit voor je omzetten. Stuur hiervoor een ticket naar helpdesk@loket.nl om het formulier hiervoor te ontvangen. 

Zet je de 2-factor aan voor bestaande gebruikers? We sturen de gebruiker dan een e-mail ter kennisgeving dat de 2-factor de volgende keer ingesteld dient te worden. 

1.jpg

 

Betaald ouderschapsverlof 

De eerste stappen om straks per augustus betaald ouderschapsverlof te kunnen verwerken zijn gezet.
In deze release worden alvast de bijbehorende looncomponenten en de aanvullende optie 'ouderschapsverlof' bij Sociale uitkering uitgeleverd.

Let op:

  • Deze zaken kunnen nu nog niet worden gebruikt in (proef)berekeningen!
    Per augustus gaat dit uiteraard wel mogelijk zijn.

  • Graag onderstaande componenten en sociale uitkering niet zelf toevoegen op LM-niveau/ADM-niveau. In de week van 20 juni (week 25) worden deze onderdelen namelijk door het CAO-team toegevoegd aan alle CAO's.

Component 4120 UREN OUDERSVRL:
Dit component gebruik je bij het nieuw aangemaakte dienstverband om de uren aan betaald ouderschapsverlof op te geven. Het bijbehorende outputcomponent is 1120 OUDERSCHAPSVRL
en is onderdeel van de normuren van de werknemer.

Component 4121 UREN OPN OSV:
Dit component gebruik je bij het originele dienstverband van de werknemer om aan te geven dat er sprake is van onbetaald verlof. Op deze wijze loopt de juiste codering mee in de loonaangifte.
Verder zijn deze uren onderdeel van de normuren van de werknemer.

Component 1120 OUDERSCHAPSVRL:
Dit betreft het outputcomponent behorende bij 4120 met als kenmerk een bruto betaling, tegen tabeltarief, loopt mee in loonkosten en is sociaalplichtig.

Component 1121 SUP.OUDERSVRL:
Dit betreft het component waarmee handmatig het bedrag aan suppletie (aanvulling) op de uitkering betaald ouderschapsverlof uitgekeerd kan worden. Het is een bruto betaling, tegen tabeltarief, loopt mee in de loonkosten en is sociaalplichtig.

Let op: Een aanvulling op de uitkering moet op het originele dienstverband verwerkt worden!
In een latere fase gaan we dit verder automatiseren.

Sociale uitkering Ouderschapsverlof:
Bij Sociale uitkering is het mogelijk gemaakt om de wettelijke regeling sociale uitkering 'Ouderschapsverlof' vast te leggen. Dit kan alleen met het uitkeringspercentage 70% en soort suppletie mag alleen 'Suppleren (bruto)' zijn. Het suppletiepercentage mag alvast vastgelegd worden, maar kent op dit moment nog geen automatisch uitbetaling. Zoals hierboven vermeld heb je op het originele dienstverband nog het bedrag aan suppletie handmatig op te geven.

1.png

 

Uitdienstmelden werknemer 

Het uitdienstmelden van een werknemer ging niet altijd goed in loket.nl en leidde tot foutmeldingen.
Deze bug is hersteld.

Positionering velden salarisschaal in record van basisloon aangepast

Wanneer je een nieuw record aanmaakt ten behoeve van het basisloon van een werknemer stonden de velden van de salarisschaal verspreidt over het invoerscherm.
Met deze release hebben we deze velden wat beter gegroepeerd.
Basisloon_Nieuw__1_.jpg

 

Validatie e-mailadres bij loonaangifte versoepeld

Wanneer er een (default) e-mailadres met hoofdletters is opgevoerd bij de verschillende acties t.b.v. de loonaangifte leidde dit tot foutmeldingen in loket.nl.
De validatie op deze velden stond te streng ingesteld. In deze release hebben we deze validatie versoepeld.

Validatie e-mailadres bij emailadres verlofaanvraag versoepeld

Bij een werknemer kun je onder Kenmerken - E-maladres verlofaanvraag een emailadres opgeven.
Dit veld kon echter nog geen meerdere e-mailadressen aan die gescheiden worden met een ;-teken.
In loket.nl Classic was dit wel mogelijk. Dit is vanaf deze release ook mogelijk in loket.nl.

Validatie omschrijving 1 & 2 bij loonbeslag versoepeld

In loket.nl was het niet mogelijk om in de velden omschrijving 1 en omschrijving 2 een omschrijving te plaatsen met alleen maar numerieke waardes. Er moest verplicht ook een alfanumeriek teken aanwezig zijn. Deze validatie is daarom versoepeld zodat ook alleen een numerieke waarde voortaan wordt toegestaan.

 

Nummer IKV toegevoegd aan export rapportage verlofsaldi

In de export van de rapportage verlofsaldi kon niet altijd even goed onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende dienstverbanden van een werknemer. Om dit onderscheid beter aan te kunnen geven is het veld nummer IKV aan de export toegevoegd.

 

Het automatisch vullen van adres bij nieuwe werknemer verbeterd

Wanneer je in loket.nl in de wizard nieuwe werknemer een postcode en het huisnummer van de werknemer opvoert, worden automatisch de velden straatnaam en woonplaats voor je gevuld.
Het mechanisme wat dit automatisch voor je vult hield onterecht geen rekening met de maximale lengte van deze velden. Dit probleem is verholpen.

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0