Verwerking pensioenfondsen in combinatie met een uitkering

Volgen

Wanneer een werknemer met zwangerschapsverlof, aanvullend geboorteverlof of betaald ouderschapsverlof is dient het pensioenfonds altijd op het originele dienstverband door te lopen.

Of het pensioenfonds 100% door dient te lopen kan afwijken per pensioenfonds, deze regels vanuit het pensioenfonds zijn niet altijd bij ons bekend. Ons advies is om dit altijd eerst na te gaan bij het pensioenfonds voordat je dit gaat verwerken.

Algemene aandachtspunten

 • De pensioenfondsen kunnen verschillen in hun verwerking, omdat er ook fondsen zijn die op de zelfde manier verwerkt worden hebben wij de handleiding geschreven op basis van de berekening van het fonds in loket en niet onder verdeeld in de verschillende fondsen. Deze berekening kan je vinden onder Adm/Lm/Cao > fondsen. Hierin staat wat de herreken eenheid van het fonds is en de grondslag waarover de premie berekend wordt.
 • In de handleiding zullen we vaak terug pakken op de nieuwe uren en deeltijd componenten van de fondsen. Is er in het fonds een ‘soort fonds’ gevuld dan doen deze componenten momenteel niets voor de berekening van het fonds, maar zorgen wel voor de juiste uren aanlevering in de pensioenaangifte. In dit artikel vind je onder aan een document met welke componenten bij welke fondsen horen, https://helpdesk.loket.nl/hc/nl/articles/115003964065-Loonmodelniveau-Fondsen.
 • Bij sommige manieren worden de verloonde uren ook 100% berekend, deze dienen handmatig aangepast te worden in de variabele gegevens voor de aanlevering naar het UWV, bijvoorbeeld i.v.m. de berekening van het LIV.

 

PENSIOENFONDSEN OP BASIS VAN EEN HERREKEN EENHEID UREN EN SOCIAAL PLICHTIG LOON

Wanneer je een pensioenfonds hebt met als herreken eenheid uren en de grondslag opbouw het sociaal plichtig loon is zoals bijvoorbeeld bij de detailhandel dan mag je dat als volgt verwerken.

 • Allereerst mag je een bruto inhoudingscomponent aanmaken, dit zou je op administratieniveau kunnen doen of direct op loonmodelniveau zodat dit component voor alle werkgevers onder het zelfde loonmodel is toegevoegd.
 • Dit component voeg je ook toe aan de grondslag opbouw van het fonds met de indicatie ‘berekende bedragen in de grondslag’.
 • Op het originele dienstverband verwerk je gewerkte uren die de werknemer zou hebben gewerkt als deze geen verlof op zou nemen.
 • Vervolgens houd je het loon/salaris in op het aangemaakte inhoudingscomponent.

Op deze manier berekend loket wel de premie over het loon, maar heb je geen loon voor de loonheffingen. Om de juiste uren naar het pensioenfonds door te geven mag je de volgende twee componenten gebruiken. 

 • 2106 DEELTIJD F01 (deze kan per fonds een andere omschrijving hebben)
 • 2141 UREN F01 (ook deze kan per fonds een andere omschrijving hebben)

Let op! Bij deze manier van verwerken wordt dus ook 100% verloonde uren berekend, voor de berekening van bijvoorbeeld het LIV dienen de verloonde uren gecorrigeerd te worden in de variabele gegevens. Dit doe je op het component 498 VERLOONDE UREN. Neemt een werknemer de hele maand verlof op, dan vul je 0 in op dit component.

 

PENSIOENFONDSEN OP BASIS VAN EEN HERREKEN EENHEID UREN EN EEN JAARGRONDSLAG

Hiervoor mag je twee dingen uitvoeren, om het fonds 100% door te laten lopen mag je het volgende verwerken. Wanneer je een pensioenfonds hebt met als herreken eenheid uren en de grondslag opbouw het jaarloon is zoals bijvoorbeeld bij het pensioenfonds meubel. Voor deze berekeningswijze heb je op dit moment twee opties.

Optie 1: Er is GEEN ‘soort fonds’ gevuld in het fonds.

Wanneer in het fonds geen ‘soort fonds’ is gevuld dan geeft je de uren en de deeltijdfactor op die de werknemer normaal gesproken zou hebben gewerkt als deze geen verlof zou opnemen.

Dit doe je op de bij behorende componenten van het fonds, is dit fonds 1 dan zijn dat de volgende componenten:

 • 2106 DEELTIJD F01 (deze kan per fonds een andere omschrijving hebben)
 • 2141 UREN F01 (ook deze kan per fonds een andere omschrijving hebben)

Zijn deze fondsen nog niet zichtbaar dan dien je deze eerst op Adm of Lm niveau toe te voegen onder componenten. Op deze manier zal het fonds 100% doorlopen en worden de juiste uren aangeleverd bij het fonds.

Optie 2: Er is WEL een ‘soort fonds’ gevuld in het fonds.

Wanneer er wel een soort fonds is gevuld mag je het op de volgende manier verwerken.

 • Allereerst mag je een bruto inhoudingscomponent aanmaken, dit zou je op administratieniveau kunnen doen of direct op loonmodelniveau zodat dit component voor alle werkgevers onder het zelfde loonmodel is toegevoegd.
 • Dit component voeg je ook toe aan de grondslag opbouw van het fonds met de indicatie ‘berekende bedragen in de grondslag’.
 • Op het originele dienstverband verwerk je gewerkte uren die de werknemer zou hebben gewerkt als deze geen verlof op zou nemen.
 • Vervolgens houd je het loon/salaris in op het aangemaakte inhoudingscomponent.

Op deze manier berekend loket wel de premie over het loon, maar heb je geen loon voor de loonheffingen.

Let op! Bij deze manier van verwerken wordt dus ook 100% verloonde uren berekend, voor de berekening van bijvoorbeeld het LIV dienen de verloonde uren gecorrigeerd te worden in de variabele gegevens. Dit doe je op het component 498 VERLOONDE UREN. Neemt een werknemer de hele maand verlof op, dan vul je 0 in op dit component.

 

PENSIOENFONDSEN OP BASIS VAN EEN HERREKEN EENHEID VERLONINGSPERIODE EN EEN JAARGRONDSLAG

Bij een pensioenfonds waarbij de grondslag opbouw een jaargrondslag is en de herreken eenheid verloningsperiode hoef je alleen de deeltijdfactor en/of de uren op te geven in de variabele gegevens zoals deze zou zijn wanneer de werknemer geen ouderschapsverlof zou opnemen. Ook hierbij zijn momenteel nog twee opties van toepassing.

Optie 1: Er is GEEN ‘soort fonds’ gevuld in het fonds.

Wanneer in het fonds geen ‘soort fonds’ is gevuld dan geeft je de uren en de deeltijdfactor op die de werknemer normaal gesproken zou hebben gewerkt als deze geen verlof zou opnemen. 

Dit doe je op de bij behorende componenten van het fonds, is dit fonds 1 dan zijn dat de volgende componenten:

 • 2106 DEELTIJD F01 (deze kan per fonds een andere omschrijving hebben)
 • 2141 UREN F01 (ook deze kan per fonds een andere omschrijving hebben)

Zijn deze fondsen nog niet zichtbaar dan dien je deze eerst op Adm of Lm niveau toe te voegen onder componenten. Op deze manier zal het fonds 100% doorlopen en worden de juiste uren aangeleverd bij het fonds. Geef ook de deeltijdfactor op op component 156 DEELTIJDFACTOR. 

Optie 2: Er is WEL een ‘soort fonds’ gevuld in het fonds.

Wanneer er wel een ‘soort fonds’ gevuld staat dan mag je de deeltijdfactor opgeven op component 156 DEELTIJDFACTOR en vul je voor de juiste aanlevering naar het pensioenfonds de componenten van het fonds zelf, bij fonds 1 zijn dit:

 • 2106 DEELTIJD F01 (deze kan per fonds een andere omschrijving hebben)
 • 2141 UREN F01 (ook deze kan per fonds een andere omschrijving hebben)

Let op! Hierbij kan het zijn dat ook je vakantietoeslag en andere zaken 100% door lopen die juist misschien niet de bedoeling zijn. Mocht dit het geval zijn en je weet niet hoe je dit kan corrigeren stuur dan even een ticket in dan kunnen we op de helpdesk met je mee kijken.

 

PENSIOENFONDS OP BASIS VAN EEN HERREKEN EENHEID UREN OF VERLONINGSPERIODE EN HET BTER LOON

Wanneer de pensioenpremie wordt berekend op basis van herreken eenheid uren of verloningsperiode in combinatie met het BTER Loon zoals bijvoorbeeld in de glastuinbouw mag je het op de volgende manier verwerken.

 • Allereerst mag je een bruto inhoudingscomponent aanmaken, dit zou je op administratieniveau kunnen doen of direct op loonmodelniveau zodat dit component voor alle werkgevers onder het zelfde loonmodel is toegevoegd.
 • Dit component voeg je ook toe aan de grondslag opbouw van het fonds met de indicatie ‘berekende bedragen in de grondslag’.
 • Op het originele dienstverband verwerk je gewerkte uren die de werknemer zou hebben gewerkt als deze geen verlof op zou nemen.
 • Vervolgens houd je het loon/salaris in op het aangemaakte inhoudingscomponent.

Op deze manier berekend loket wel de premie over het loon, maar heb je geen loon voor de loonheffingen. Om de juiste uren naar het pensioenfonds door te geven mag je de volgende twee componenten gebruiken. 

 • 2106 DEELTIJD F01 (deze kan per fonds een andere omschrijving hebben)
 • 2141 UREN F01 (ook deze kan per fonds een andere omschrijving hebben)

Let op! Bij deze manier van verwerken wordt dus ook 100% verloonde uren berekend, voor de berekening van bijvoorbeeld het LIV dienen de verloonde uren gecorrigeerd te worden in de variabele gegevens. Dit doe je op het component 498 VERLOONDE UREN. Neemt een werknemer de hele maand verlof op, dan vul je 0 in op dit component.

 

PENSIOENFONDS ABP

Het pensioenfonds ABP werkt ook met een jaargrondslag. Bij het ABP kan je het op de zelfde manier verwerken als hierboven. Ook hierbij mag je de deeltijdfactor in de variabele gegevens opgeven op component 156 DEELTIJDFACOTR.

Let op! Hierbij kan het zijn dat ook je vakantietoeslag en andere zaken 100% door lopen die juist misschien niet de bedoeling zijn. Mocht dit het geval zijn en je weet niet hoe je dit kan corrigeren stuur dan even een ticket in dan kunnen we op de helpdesk met je mee kijken.

 

OVERIGE PENSIOENFONDSEN

Heb je een APG fonds dan mag je het verwerken zoals in dit artikel is aangegeven.

Geboorteverlof verwerken en de APG aangifte – Loket.nl helpdesk

Mocht je een ander pensioenfonds hebben waarbij je er niet uit komt die hierboven niet wordt vermeld stuur dan een ticket in bij de helpdesk dan kijken we graag met je mee.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0