Jaarlijkse uitbetaling vakantiegeld bij oproepkrachten

Volgen

Indien het vakantiegeld periodiek wordt gereserveerd zal in de periode van uitbetaling (meestal periode 5 of 6) automatisch de uitbetaling worden berekend. Als bij de oproepkracht het vakantiegeld ook wordt gereserveerd geldt voor deze werknemer hetzelfde. Echter, als er in de periode van uitbetaling vakantiegeld geen gewerkte uren worden opgegeven, dan zal Loket.nl het vakantiegeld niet automatisch berekenen. Hiervoor dien je handmatig in te grijpen door het berekeningscomponent toe te voegen in de variabele gegevens van de betreffende periode. Meestal is dit component BEREK.VAK.TSLG of BEREK. VAKTSL (190) en je ziet dit component ook terug in de variabele gegevens bij de werknemers met vaste uren. Dit component wordt nl. bij deze werknemers wel automatisch toegevoegd in de variabele gegevens, middels de optie Automatische processen activeren.

Omdat het berekeningscomponent wordt aangestuurd, vanuit de bijbehorende grondslag, kan je dit ook terug zien in het Overzicht inrichting salarisverwerking via Loket Classic -> Salarisverwerking -> Overzichten -> Inrichting salarisverwerking.

In het hoofdstuk Looncomponenten: kijk je onder Grondslagen en daar zie je het berekeningscomponent staan, zie voorbeeld hieronder;

Artikel_11-5-21.PNG

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0