Verlonen ex-werknemer

Volgen

Indien een werknemer uit dienst is, maar je wil daarna nog mutaties in een loonrun verwerken, dan adviseren wij om deze variabele mutatie(s) alsnog te verwerken in de laatste periode dat de werknemer nog actief in dienst was. In de eerstvolgende loonrun zal er een herrekenstrook worden opgemaakt. Omdat deze mutatie(s) wordt verwerkt in een actieve dienstverbandperiode zullen ook de polis gegevens van de werknemer bij het UWV (via de loonaangifte), automatisch worden bijgewerkt.

Mocht de werknemer al in het voorgaande jaar uit dienst zijn gegaan, of wil je toch in een latere periode muteren, dan kan je de variabele mutatie invoeren in een periode, na de datum uit dienst, en daarbij kiezen voor de optie Bijzonder tarief strook. In de gekozen periode wordt de mutatie dan verwerkt op een bijzonder tarief strook. Deze loongegevens worden verwerkt in de eerstvolgende loonaangifte maar zullen niet worden verwerkt in de polis gegevens van de werknemer bij het UWV.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0