Verlonen bij WAZO-uitkering (zwangerschapsverlof)

Volgen

Er zijn verschillende manieren om het zwangerschapsverlof (niet) vast te leggen:

1) Indien de uitkering van het UWV naar de werkgever gaat en vervolgens naar de werknemer dan is er de mogelijkheid om de totale bruto uitkering op te geven bij de variabele gegevens onder output bij het component UITK.VNET. De uren kunnen worden opgegeven onder 34 UREN ZIEK VNET.
Let op dat dit op een apart IKV wordt gedaan met de juiste speciale inkomstenverhouding, dit om de juiste Aof-premie te berekenen. 

2) Indien de uitkering vanuit het UWV direct naar de werknemer gaat dan mag het veld Berekenen uren (tabblad Start-->Gegevens verloning-->Berekenen uren) op Nee gezet worden bij de aanvang van de periode. En vervolgens weer op Ja zetten bij afloop van de periode.

Het is ook mogelijk om de wazo uitkering rechtstreeks door het uwv aan de werknemer uit te keren. In dat geval worden de  belastingen afgedragen door het UWV. En betreft de uitkering dus geen onderdeel voor in jouw (salaris)administratie. Dit kan wel gevolgen hebben voor de verloonde uren / LIV. Neem hiervoor dan ook contact op met het UWV.  

Pensioen

In het tweede geval kan het voorkomen dat er toch pensioen via de werkgever moet worden opgebouwd.

Om geen loon te betalen, maar wel pensioen te berekenen heb je twee mogelijkheden.

  1. Je betaalt loon uit, maar houdt dit bruto ook weer in. Door de bruto inhouding toe te voegen aan de grondslag van het fonds, wordt de inhouding niet meegenomen voor de grondslagbepaling. Hierdoor berekent Loket.nl de premie over het loon, maar heb je geen loon voor de loonheffing.
  2. Je gebruikt een apart component voor het opgeven van de grondslag. Je maakt component 60 van de eenheden aan. Je wijzigt alleen de naam van het component en voegt dit component toe aan het fonds. Op dit component kun je dan zelf de pensioengrondslag vullen in de variabele gegevens. (Dit werkt niet voor aanlevering richting het pfzw)

Vakantiegeld

Normaliter wordt het vakantiegeld uitbetaald wanneer het zwangerschapsverlof start, de wazo uitkering is namelijk inclusief vakantiegeld. De periode van zwangerschapsverlof valt de persoon (bij directe uitkering) buiten de salarisadministratie. Dus enkel een opbouw in Loket.nl is dan ook niet mogelijk.

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 4