Berekenen Loonheffingen bij meerdere dienstverbanden

Volgen

Vanaf 1-1-2019 houdt Loket.nl voor de berekening van loonheffingen (onder bepaalde voorwaarden) rekening met meerdere dienstverbanden voor een werknemer. Hierdoor wordt een correctie aangifte inkomstenbelasting zoveel mogelijk voorkomen.
Eerder werd de berekening van ZVW en de premies Sociale verzekeringen al opgeleverd. (zie Verlonen van meerdere dienstverbanden)

Voorwaarden

Dienstverbanden komen onder de volgende condities in aanmerking voor samentelling t.b.v. berekening loonheffing: 

 • BSN-nummer, geboortedatum én Administratie moeten voor de dienstverbanden hetzelfde zijn. (met uitzondering van BSN-nummer 0)
 • De volgende indicatoren moeten voor ALLE bij elkaar horende dienstverbanden hetzelfde zijn 
  • afwijkende kleur lb (rekening houdend met de kleur op werkgevers als op werknemernivo)
  • het veld Inwoner van

De volgende indicatoren moeten voor ALLE dienstverbanden een vooraf vastgestelde waarde hebben:

 • Code loonbelasting tabel (=nvt)
 • Afwijkend LB % (=0)
 • Toepassen afw % (=niet afwijkend)
 • Scholierenregeling (=niet toepassen)
 • Salarysplit (=nee)
 • % buitenlandsinkomen (=0)
 • 30% regeling (=nvt)
 • Afw perc 30% regeling (=0)
 • Herleidingsregel (=tabel toepassen zonder herleidingsregel)
 • Soort werknemer (=normale werknemer)
 • Anonieme werknemer (=nee)
 • basisdienstverband (=niet: aannemeningvanwerk-thuiswerker-sekswerker) 

Daarnaast gelden voor alle in aanmerking komende dienstverbanden nog de volgende aandachtspunten:

 • Er mag geen sprake zijn van een netto-bruto berekeningen. (er mag dus ook geen netto-bruto component worden gebruikt)
 • De waarde voor dagtabel moet nvt zijn.
 • Er mag geen sprake zijn van een gebroken periode (medewerker in de loop van periode in- of uit dienst).  Dit geldt in alle situaties en staat los van de indicatie Dagtabel.

Wordt aan de voorwaarden voldaan dan zal Loket.nl automatisch met meerdere dienstverbanden rekenen voor de loonheffing. Het is niet mogelijk om hier handmatig op in te grijpen. 

Vaststellen fiscaal jaarloon

Het fiscaal jaarloon wordt per dienstverband bepaald. Voor het bepalen van het tarief bijzondere beloningen zullen de individuele fiscale jaarlonen worden opgeteld. Geef bij het dienstverband altijd het fiscaal jaarloon op dat bij het dienstverband hoort, niet het gecumuleerde bedrag over de 2 of meerdere dienstverbanden.

Berekening loonheffingen

Voor het berekenen van de loonheffingen worden de fiscale lonen van de in aanmerking komende  dienstverbanden bij elkaar geteld. Op basis van deze som wordt de loonheffing bepaald. De loonheffing wordt vervolgens naar rato van het heffingsplichtigloon over de dienstverbanden verdeeld.

Signalen

Wordt bij een medewerker rekening gehouden met berekening Meerdere dienstverbanden dan wordt dit gesignaleerd op de Loonstaat:

Als een medewerker meerdere dienstverbanden heeft maar niet aan alle condities voldoet zal onderstaand signaal worden getoond. Dit signaal wordt eenmalig gegenereerd namelijk in de eerste periode dat dit zich voordoet, dus voornamelijk in periode 1 en bij het ontstaan van de situatie in de loop van het jaar. Indien in een periode wel wordt voldaan aan de criteria voor samentelling dan zal signaal 227 blijven verschijnen voor periode 1. Is het signaal eenmaal gegenereerd dan wordt de signaallijst bij iedere salarisrun getoond met periode 1-1 t/m 31-1:

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0