Checklist jaarovergang

Volgen

30% uren overschrijding controleren en AWf-premie herzien
Wanneer de werknemer over een kalenderjaar meer dan 30% extra uren verloond krijgt dan contractueel voor dat jaar zijn overeengekomen en er is een contract voor 35 uur of minder, dan dient de eventuele lage AWf-premie herzien te worden. Hoe je dat doet, lees je in dit artikel:

Aof controleren en corrigeren
Sinds 2023 geldt er een gedifferentieerde Aof-premie. Je geeft onder tabblad ADM-inrichting-Selecteer jaar of de werkgever een kleine werkgever of (middel)grote werkgever betreft. Krijgt je klant een bericht van de Belastingdienst dat de foute Aof-premie is berekend, wijzig dan de Soort werkgever. Bij de volgende verloning en loonaangifte wordt er dan gecorrigeerd. Loket.nl kan niet automatisch bepalen of het het een kleine of grote werkgever is. 

WBSO
Is alle WBSO bij de klanten doorgevoerd. Of zijn er nog andere afdrachten die nog verwerkt kunnen worden? Voor meer informatie, kun je ook het artikel over afdrachtverminderingen raadplegen.

Budgetregelingen
Zijn er klanten bij wie de ingerichte budgetregelingen moeten worden afgerekend? Moeten er saldo's worden uitbetaald, moeten er reserveringen worden verminder met een voorschot? Meer informatie over budgetregelingen, klik dan op deze link.


Verlofregeling
Voor een automatische afwikkeling in het nieuwe jaar van een bestaande verlofregeling voor een jaar/maand moet de dag opbouw gevuld zijn. Klik op deze link voor meer informatie over het inrichten van de verlofregeling

Overwerk voorgaand jaar
Er zijn verschillende pensioenregelingen waarbij het overwerk van 2023 grondslag is voor de premie/afdracht in 2024. Deze moet je handmatig berekenen en opgeven op werknemerniveau onder salarisverwerking > fondsen > jaargrondslag.


Afrekenen vakantiegeld.
Soms gaan er gedurende het jaar werknemers uit dienst en wordt de reservering vakantiegeld niet uitbetaald. Dit kun je controleren NA de jaarovergang met behulp van het overzicht Cumulaties en Saldi onder wg > salarisverwerking > overzichten > cumulaties en saldi. Wil je weten hoe je de saldi kan wegboeken, zonder de reservering uit te betalen, check dan FAQ Januari

Opboeken van vakantiegeld
Wanneer je in 2024 een nieuwe klant verloont, kan het zo zijn dat je de reservering van het vakantiegeld moet opboeken. Hoe je dat doet? We leggen het uit in dit artikel

CAO Onderhoud
Zijn bij de fondsen en grondslagen de juiste reserverings-, premie- en afdracht percentages voor 2023 gevuld? Wij helpen je hierbij, wanneer je gebruikt van de door Loket.nl onderhouden regelingen op Cao niveau, zorgen wij ervoor dat je in 2024 automatisch beschikt over de juiste percentages. Wanneer Loket.nl welke CAO aanpast voor 2024 kun je volgen door de je te abonneren op onze CAO Update. 

Zie hiervoor onze helpdeskpagina: CAO Update 

Aanpassen rekenregels
Op cao niveau zijn bij een aantal cao’s rekenregels aangemaakt t.b.v. Fonds grondslagen. Bij elke rekenregel is een peilmoment gedefinieerd. Voor maandverloningen is 1 januari van het huidige jaar van toepassing. Voor 4 weken verloningen kan dit peilmoment afwijken. In dat geval kan deze datum worden aangepast. Mocht het salaris van 1  januari 2024 bepalend zijn voor het vaststellen van de grondslag dan kan het peilmoment worden gewijzigd in 1 januari huidig jaar. 

LIV + LKV
Voor het toekennen van LIV en LKV is het van belang dat de verloonde uren registratie op orde is.
Gebruik je bijvoorbeeld eenheden als uren, check dan of de juiste indicaties aanstaan zodat deze eenheden ook meelopen voor de loonaangifte (zie ook het artikel Aanmaken van eenheden) . Betaal je bij oproepers/uurloners de verlofuren direct uit, zorg dan dat deze ook meegaan inde loonaangifte (dmv een aparte grondslag of verlofopbouw vanuit de salarisverwerking)
Let op! vanaf 1 januari 2024 wordt het jeugd-LIV afgeschaft.


Automatisch verwerken
Het is mogelijk om de data van het automatisch verwerken te verzetten voor de laatste maand en de eerste maand. In Loket.nl Classic navigeer je naar Adm - Inrichting - Automatisch verwerken.
Wil je de datum bijvoorbeeld vervroegen met 3 dagen, dan voer je -3 in bij dat proces. Wil je de datum juist 3 dagen verzetten, dan laat je het minteken uiteraard achterwege. De kalender past zich automatisch aan.

Whk en Aof
Loket.nl voert bij de jaarafsluiting van de werkgevers van 2023 op 2024 voor alle werkgevers waar een premie- of afdrachtspercentage WGA (vast) of ZW flex is gevuld de gedifferentieerde premies Whk in. De premies die hiervoor zijn gehanteerd zijn de sectorale premies voor de kleine werkgevers. Deze percentages zijn vastgelegd bij de verschillende afdracht percentages. De inhouding Premiepercentage WGA vast zijn ook gevuld. Voor het vaststellen van deze percentages is rekening gehouden met de verdeling afdracht/inhouding 2023. Indien in 2023 bijvoorbeeld 50% van het afdracht percentage werd verhaald, dan is deze verhouding ook voor 2024 aangehouden. Indien er in 2023 geen premie op de werknemer verhaald werd, dan zal dat ook in 2024 van toepassing zijn. Uiteraard kan dit handmatig worden aangepast.

Staan er voor 2023 geen percentages gevuld? Dan worden alle percentages voor 2024 automatisch op 0 gezet.
De Aof-instelling op ADM-niveau wordt overgenomen van het jaar 2023. 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0