Opvoeren cumulaties van grondslagen

Volgen

Let op: Dit artikel is alleen van toepassing voor werkgevers die dit jaar voor het eerst worden verloond via Loket.nl. 

Wanneer je met Loket.nl start is het noodzakelijk om cumulaties van grondslagen op te geven. 
Een werknemer heeft immers vakantiegeld opgebouwd in de oude administratie tot en met december van het oude jaar. Per het nieuwe jaar start je met Loket.nl en dan is het saldo wat is opgebouwd tot en met december wel nodig om tot een juiste uitbetaling te komen wanneer bijvoorbeeld het vakantiegeld uitbetaald wordt in de maand mei.

Deze cumulatieve grondslagen begin jaar (zoals vakantietoeslag, winstuitkering etc.) kunnen op de volgende manieren gemuteerd worden:

  1. via het scherm variabele gegevens bij de betreffende medewerker
  2. via de browser variabele gegevens op werkgeverniveau
  3. via de import variabele gegevens (het product Importeren variabele mutaties dient geactiveerd te zijn).

LET OP: de componenten dienen in periode 1 gemuteerd te worden.

Afhankelijk van het volgnummer van de grondslag en de berekeningswijze moeten de volgende componenten worden gevuld via de variabele gegevens. De hieronder genoemde omschrijvingen kunnen afwijken, echter de componentnummers zijn vast. Elke grondslag werkt nl. met vaste componentnummers, zie hiervoor de bijlage uit het volgende artikel.

Grondslag 1

Grondslag 2

Grondslag. 3 t/m 25

Toelichting

Cum grsl 1 (637)

Cum grsl 2 (638)

Cum grsl  (div)

Cumulatieve grondslag begin jaar

Cum pres grsl 1 (641)

Cum pres grsl 2 (642)

Cum pres grsl (div)

Cumulatieve periodieke reservering begin jaar

Cum dt grsl 1 (645)

Cum dt grsl 2 (646)

Cum dt grsl (div)

Cumulatieve deeltijdfactor begin jaar

De meest voorkomende methodiek Cumulatieve opbouw staat hieronder beschreven. 


Cumulatieve grondslag begin jaar:

Middels dit component moet de cumulatieve opbouw worden ingevoerd van de componenten die samen de grondslag vormen. Kortom het bedrag waarover vakantiegeld wordt opgebouwd.

Bijvoorbeeld:

Maandsalaris = € 1000

Grondslag = maandsalaris

6 maanden al opgebouwd.

Cum. Grondslag = 6 maanden * € 1000 = € 6000,00

 Deze € 6000 wordt opgevoerd middels het component 637 Cum grsl 1

 

Cumulatieve periodieke reservering begin jaar:

Te vullen met de cumulatieve reservering, zijnde het bedrag dat cumulatief reeds aan vakantietoeslag is opgebouwd. Kortom het bedrag wat feitelijk aan vakantiegeld is opgebouwd.

Bijvoorbeeld:

Percentage = 8%

Cum. Grondslag € 6000,00 (zie hierboven)

Cum. Periodieke reservering = € 6000,00 x 8% = € 480,00

 Deze € 480,00 wordt opgevoerd middels het component 641 Cum Pres grsl1

Onderstaande schermafdruk vanuit de browser variabele gegevens waarbij grondslag 1 in gebruik is voor vakantietoeslag en bovenstaande cumulaties bij PKN Braakman zijn verwerkt:

1.JPG

 Uiteraard is het ook mogelijk om de variabelen gegevens in Loket.nl in te lezen. Zie hiervoor dit artikel.


Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0