FAQ wijzigingen 2024

Volgen

We merken dat er al veel vragen worden gesteld over de salarisverwerking van volgend jaar. 
Hieronder volgt een opsomming van de vragen, inclusief de antwoorden.
Volg dit artikel om op de hoogte te blijven, je krijgt een melding wanneer er nieuwe vragen zijn toegevoegd. Of antwoorden zijn aangevuld.

1. Hoe gaan jullie ons helpen met de wijziging van de onbelaste reiskostenvergoeding/thuiswerkvergoeding  per 2024?
2. Hoe gaat Loket.nl om met het minimumuurloon
3. Wat gaat er in Loket.nl aangepast worden voor de aftopping 30%
4. Wordt in Loket.nl iets ontwikkeld voor de CO2 rapportageplicht?
5. Veel fondsen passen hun beginleeftijd aan naar 18 jaar, wordt dit door Loket.nl aangepast?
6. Wanneer kunnen we meer informatie over de jaarovergang verwachten?
7. Wat gaan jullie allemaal aanpassen op pensioengebied?


1. Hoe gaan jullie ons helpen met de wijziging van de onbelaste reiskostenvergoeding/thuiswerkvergoeding  per 2024?
Voor de wijziging van 2024, gaan we jullie op dezelfde manier helpen als in 2023.
We kunnen op aanvraag inzicht bieden waar de onbelaste reiskostenvergoeding/thuiswerkvergoeding is gevuld en op verzoek ook de aanpassingen doen. Meer informatie over de kosten en de procedure, vind je in december op het helpdeskportaal. Lees hier de procedure van 2023. 

2. Hoe gaat Loket.nl om met het minimumuurloon?
Wij zijn voornemens om het fulltime brutoloon te berekenen door een formule te gebruiken op de tabel van de minimumuurlonen. Dit houdt in dat we dus geen aparte salaristabellen gaan invoeren voor de verschillende ploegen. Wel heb je natuurlijk te maken met een maandloon/uurloon/4-wekenloon, maar deze worden dus berekend.

Voor de berekening van het juiste fulltime brutoloon is het belangrijk om het rooster te vullen voor: 
- Fulltimers die niet standaard maandag t/m vrijdag werken en een periodeloon hebben
- Parttimers die een periodeloon hebben

Rekenvoorbeeld 1
Werknemer is 19 jaar
Werkt in een ploeg van 40 uur
Werkt 20 uur per week
Werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en zaterdag
Werknemer werkt elke dag 5 uur
Minimumuurloon is €7,96
Rooster is zoals hierboven gevuld


Aantal uren per jaar berekenen
53 maandagen in 2024
53 dinsdagen in 2024
52 woensdagen in 2024
52 zaterdagen in 2024

(5 uur*53)+(5 uur*53)+(5 uur*52)+(5 uur*52) = 1050 werkbare uren
1050 werkbare uren in een jaar tegen een uurloon van €7,96
1050 * €7,96 = €8358 
€8358/12 maanden = parttimeloon van €696,50

Berekening fulltime maandloon
Ploeg/geroosterde uren = factor
De factor = 40/20
€696,50 * (40/20) = €1393

Let op: in de praktijk kan dit dus betekenen dat bijvoorbeeld een 19-jarige werknemer die op maandag en dinsdag 8 uur werkt een hoger periodeloon heeft dan een werknemer die op 8 uur op vrijdag en zaterdag werkt. 

Rekenvoorbeeld 2
Werknemer is 20 jaar
Werkt in een ploeg van 40 uur
Werkt 40 uur per week
Minimumuurloon is 10,62
Rooster is niet gevuld

262 werkbare dagen in een jaar
262*(40/5) = 2096 uren per jaar
(2096*€10,62)/12 = €1854,96

Extra: Naast de aanpassing van de berekening van het fulltime loon, passen we ook het signaal (80) basisloon is lager dan minimumloon aan wanneer er een basisloon staat ingevoerd dat onder het berekende minimumloon valt. Dat kan ook gelden voor sommige CAO tabellen daar deze niet geheel kunnen voorzien in deze nieuwe berekeningswijze. 

3. Wat gaat er in Loket.nl aangepast worden voor de aftopping 30%
Voor de aftopping van de 30% regeling komt er een veld in Loket.nl waar kan worden ingevoerd of de regeling afgetopt dient te worden of niet. 

Let op: Er is sprake van een overgangsregeling. Voor werknemers aan wie de 30%-regeling al in december 2022 was toegekend, geldt de aftopping niet per 1 januari 2024 maar vanaf 1 januari 2026.

4. Wordt in Loket.nl iets ontwikkeld voor de CO2 rapportageplicht?
Nee, we kunnen niet voorzien in de rapportageplicht voor werkgebonden personenmobiliteit. We hebben gekeken naar de opties binnen Loket.nl, maar we konden met onze bronnen niet tot een totaaloplossing komen. Partijen die hierin wel kunnen helpen zijn Mobiplan en Arval 

5. Veel fondsen passen hun beginleeftijd aan naar 18 jaar, wordt dit door Loket.nl aangepast?
Ja, dit wordt door het team voor CAO onderhoud aangepast. Dit hoort bij het gebruikelijke onderhoud voor de jaarovergang, Ook dit jaar is weer het streven om alle fondsen zo snel mogelijk up to date te hebben. In januari kan het dus wel zijn dat je het nog even zelf in de gaten moet houden. Meer informatie hierover vindt je in de CAO updates.


Ook zullen we hieronder aangeven welke stappen je het beste kunt nemen om het automatisch toepassen van het fonds goed te laten gaan. Dit is uiteraard een extra aandachtspunt voor de werknemers die 18, 19 of 20 zijn. We raden dus aan de profielen te controleren en waar nodig de profielen aan te vullen met het pensioenfonds, dit zorgt in de algemeenheid voor dat de beginmomenten en eindmomenten automatisch worden toegepast. Zorg er ook voor dat in Loket.nl Classic op tabblad Adm - Algemene Gegevens - Profiel Automatisch op Ja staat.

Dit veld zorgt ervoor dat wanneer je het fonds collectief toepast of individueel (dus niet activeren via profiel) dat ook het eindmoment wordt toegepast. Let op: het fonds moet dan wel in het profiel staan.
Voorbeeld:

Werknemer Jan Bollen is nu 19, het pensioenfonds staat nu nog niet bij de werknemer aan, want 
- Het fonds stond eerst op 21 jaar en de werknemer is 19
- Het fonds wordt geactiveerd in de nacht dat de werknemer 18 wordt of de maand dat werknemer 18 wordt. Echter is dat moment al gepasseerd.
Je dient dan het fonds zelf toe te voegen bij de werknemer.

Wanneer de werknemer aan een profiel hangt waar het pensioenfonds in zit en Adm - Profiel Automatisch staat op Ja, dan wordt het fonds bij het behalen van de pensioenleeftijd automatisch afgesloten. 

Aanvullende informatie:
- Werknemers waarvan de leeftijd voor de pensioendeelname wordt bereikt voor een fonds dat nog niet op CAO-niveau is aangepast, dient zelf toegepast te worden bij de werknemer. 
- Is het fonds bijgewerkt en is de ingangsleeftijd nog niet gepasseerd? Voeg deze dan toe via het profiel.
- Is het fonds bijgewerkt en is de ingangsleeftijd al gepasseerd? Voeg het fonds dan zelf toe. Bij meerdere werknemers kun je dit natuurlijk ook via de Collectieve optie. Wij kunnen de fondsen helaas niet voor je toevoegen bij de werknemer.
- Is het fonds bijgewerkt en is de leeftijd voor pensioendeelname nog niet gepasseerd. Activeer het fonds dan middels het profiel.

6. Wanneer kunnen we meer informatie over de jaarovergang verwachten?
Vaak weten we de 3e week van november de streefdata die we hanteren om het mogelijk te maken om de werkgevers af te sluiten. Zodra deze streefdata zijn bepaald, communiceren we dit via het portaal.
De uitgebreide informatie komt vaak de eerste volle week van december op het portaal. 
Ook dit jaar zullen er weer Kennissessies over de jaarovergang worden gegeven. Deze zullen plaats vinden op 12 en 13 december. Meer info volgt binnenkort.

7. Wat gaan jullie allemaal aanpassen op pensioengebied?
We zijn op dit moment alles aan het analyseren over de wijzigingen in pensioenland. Halverwege november zitten we met de clusters bij elkaar om de communicatie en werkwijze te bespreken en deze zal zoals jullie gewend zijn medio december op het helpdeskportaal geplaatst worden. 
Update 7-1-2024: Vooralsnog zijn er geen wijzigingen die we kunnen melden. 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2