AWf premie herzien

Volgen

Als de verloonde uren van een werknemer in een kalenderjaar de contractueel overeengekomen uren met meer dan 30% overschrijden, moeten werkgevers vanaf 1 januari 2022 de lage AWf-premie herzien.
Maar hoe controleer en verwerk je dit in Loket.nl? 

Signaal

In de laatste periode van een verloningsjaar kan het signaal (307) MOGELIJKE HERZIENINGSSITUATIE AWF 30% OVERSCHRIJDING CONTRACTUREN VAN TOEPASSING. CONTROLEER HET OVERZICHT "AWF HERZIEN - 30% OVERSCHRIJDING CONTRACTUREN” worden getoond. Dit signaal wordt echter alleen getoond wanneer er gedurende het loonjaar voor één of meerdere medewerkers de lage Awf-premie is toegepast en hij/zij bij arbeidstijd een afwijkend aantal uren per week van 35 uur of lager heeft staan.

Dit signaal kent dus geen koppeling met het genoemde overzicht ‘Awf herzien – 30% overschrijding contracturen’. De berekening van een eventuele overschrijding vindt pas plaats in het overzicht. Vandaar dat we in het signaal spreken van een mogelijke herzieningssituatie.

mceclip0.png


Overzicht
In het signaal word je doorverwezen naar een overzicht.
Je vindt het overzicht in Loket.nl Classic onder Salarisverwerking - Overzichten - Overig.
In Loket.nl vind je het overzicht bij Rapporten - Salarisverwerking.
Onderstaand overzicht is een voorbeeld waarbij je ziet dat premie dient te worden herzien bij de eerste werknemer. Hier is namelijk een overschrijding van uren van meer dan 30%. Bij de tweede werknemer is hier geen sprake van, zijn overschrijding van uren komt uit op 9%. 

In het overzicht hebben we ook een kolom jonger dan 21 jaar opgenomen. In deze kolom wordt een * geplaatst als een medewerker jonger dan 21 jaar is op peildatum 31-12 van het huidig jaar.
De werkgever mag voor deze werknemers de lage Awf-premie toepassen waarbij maximaal 48 uur (4-wekenverloning) of 52 uur (maandverloning) verloond zijn. Deze werknemers hoeven in deze situatie niet herzien te worden.

In het overzicht worden uitsluitend dienstverbanden getoond die een overschrijding kennen van groter dan 0%.
Oftewel, als de medewerker uitsluitend zijn contracturen heeft gewerkt is er geen sprake van een overschrijding en zal het dienstverband dan ook niet weergegeven worden op het overzicht.
Het kan dus zijn dat hierdoor een leeg overzicht getoond wordt. In dat geval hoeft er dus geen enkel dienstverband herzien te worden.
Verder hebben we er bewust voor gekozen om alles boven de 0% overschrijding op het overzicht te tonen. Dit zodat er nog gestuurd kan worden op eventuele grensgevallen.
Tot slot is er per 19 december 12:00 een nieuwe versie van het rapport opgeleverd. Hierin is een verbetering opgenomen t.b.v. het samentellen van de contracturen/verloonde uren bij meerdere dienstverbanden.


WAB.JPG
Herzien
Het herzien van de premie dient te gebeuren in de laatste periode van het jaar.
Onder WN - Arbeidsvoorwaarden - Verzekeringen - Afwijkende AWf premie 
kun je de premie voor het hele jaar herzien door Soort AWf premie op Herzien te zetten vanaf periode januari t/m december voor het desbetreffende jaar.

Let op: Heb je een werkgever die stopt gedurende het jaar? Dan komt er geen signaal, maar kun je alsnog het overzicht raadplegen. De herziening dient dan te gebeuren t/m de laatste periode dat werkgever loonaangifte moet doen. 

Overzicht Awf herzien providerniveau
Er zijn wat verzoeken binnengekomen om het genoemde overzicht ook op providerniveau samen te stellen. Echter vraagt het ophalen van dergelijke hoeveelheid data over alle werkgevers heen een dermate capaciteit van de servers dat dit mogelijk tot problemen kan leiden voor de bereikbaarheid en de werking van Loket.nl. Om deze reden hebben we vooralsnog deze mogelijkheid uitgesloten.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0