Werkgevers groeperen

Volgen

Om efficiënt collectief verloningen/aangiften te verwerken, kun je overwegen om grote groepen werkgevers te groeperen. In Loket Classic kan hier Groepindeling of Groepscode voor gebruikt worden.
In Loket Classic kan op providerniveau onder Providergegevens -> Overig voor groepindeling een tabel worden aangemaakt. Onderstaand tref je hiervan een voorbeeld aan.


in dit voorbeeld wordt een onderscheid gemaakt tussen:
1. Digitale output ( Waar een D staat, digitaal is vaak standaard voor nieuwe klanten)
2. Papieren output (waar een P staat) 

Per groep kan een vast tijdstip gekozen worden voor verwerking, bijvoorbeeld:
10e van de maand
15e van de maand
20e van de maand

Dus dit betekent op basis van het voorbeeld:
10D Digitale output, 10e van de periode;
20P Output per post, 20e van de periode

De werkgever kun je toewijzen (op werkgeverniveau) aan een groep op de volgende manier:

Loket Classoc -> ADM -> Algemeen -> Algemene gegevens -> Administratie -> Groepindeling

 

Zie ook:

Collectief verlonen: Stap 1 Controleren signalen en mededelingen

Collectief verlonen: Stap 2 en 3 Opstarten en Controle

Collectief verlonen: Stap 4 Periodevergelijking

Collectief verlonen: Stap 5 Goedkeuren en aandachtspunten

 

 

 

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0