Import salarisschalen op basis van csv-bestand

Volgen

Deze mogelijkheid richt zich op de import van salarisschalen voor een eigen loongebouw.
Het bijwerken van salarisschalen in de cao-laag verzorgt Loket.nl.
We raden je aan deze manier te gebruiken, omdat deze eenvoudiger is dan .xml

 

Bestaande salarisschaal aanpassen

Exporteren

 • Exporteer de salarisschaal in Loket Classic vanuit de administratie/het loonmodel als CSV-bestand.
  • Tab Adm: Werkgever -> Algemeen -> Inrichting -> Salarisschaal
  • Tab Lm: Loonmodel -> Algemeen -> Inrichting -> Salarisschaal
 • Selecteer de salarisschaal en klik op één van de export-iconen:
  • Linker export-icoon: alle schaalcellen met alle datums en schaalcelwaardes worden geëxporteerd
  • Rechter export-icoon: alle schaalcellen die voor de gekozen peildatum een waarde hebben, worden geëxporteerd.
   LET OP: alleen schaalcellen met de exact gekozen peildatum worden geëxporteerd.

 • Verwijder elke regel die je niet nodig hebt uit het csv-bestand. Met name als je het linker export-icoon hebt gekozen en dus alle datums van elke schaalcel hebt geëxporteerd, zal dit nodig zijn.
 • Pas in kolom I de datum aan naar de datum waarvoor je nieuwe waardes toe wilt voegen. Als je de waardes van een bestaande datum wilt wijzigen, dan laat je de datum staan.
 • Pas in kolom J de waarde aan naar het nieuwe loon voor de betreffende schaalcel.
 • Eventueel kun je nieuwe regels toevoegen aan de schaal als er bijvoorbeeld een trede bij is gekomen. Let dan wel goed op dat alle gegevens juist zijn, en je een nog niet gebruikt salarisschaalcel ID gebruikt in kolom F.

Uploaden

 • Je kunt het bestand uploaden via Loket Classic:
  • Tab Adm: Werkgever -> Algemeen -> Inrichting -> Salarisschaal
  • Tab Lm: Loonmodel -> Algemeen -> Inrichting -> Salarisschaal
 • Klik op de upload icoon.

 

Nieuwe salarisschaal maken

Bestand creëren

 • Open “Basis import salarisschalen via csv-bestand.xlsx” (als bijlage bij deze pagina toegevoegd)
 • Vul dit bestand vanaf rij 2 met de volgende gegevens:
  • Kolom A, Salarisschaalindelingxomschrijving: Altijd vullen met n.v.t.
  • Kolom B, Salarisschaalindelingxomschrijving: Altijd vullen met n.v.t.
  • Kolom C, Werkgeverid: Te vinden in het overzicht “Inrichting salarisverwerking”.
   • Tab Adm: Werkgever -> Diversen -> Overzichten -> Overzicht inrichting
   • Tab Lm: Loonmodel -> Diversen -> Overzichten -> Overzicht inrichting
  • Kolom D, Salarisschaalid: Vullen met een nog niet gebruikt volgnummer voor schalen op het niveau waar je wilt importeren.
  • Kolom E, Salarisschaalomschrijving: Naar eigen inzicht vullen, maar bij elke schaalcel moet deze omschrijving hetzelfde zijn (maximaal 50 posities).
  • Kolom F, Salarisschaalcelid: Elke salarisschaalcel moet een uniek volgnummer hebben.
  • Kolom G, Salarisschaalcelomschrijving: Naar eigen inzicht vullen, met een onderscheidende omschrijving (maximaal 50 posities).
  • Kolom H, Salarisschaalcelgroep: Van belang als je binnen de schaal groepen wilt creëren voor salarisvoorstellen. Anders met 0 vullen.
  • Kolom I, Ingangsdatum: De ingangsdatum van het loon dat je bij waarde invult. 
  • Kolom J, Waarde: De hoogte van het fulltime periodieke loon voor de salarisschaalcel per de ingangsdatum. Bij uurschalen vul je het uurloon in.
  • Kolom K, Salarisschaalindelingx: Van belang als je binnen de schaal gebruik wilt maken van salarisvoorstellen.
   LET OP: als je bij een nieuwe schaal hiervan gebruik wilt maken, moet de schaal al wel aangemaakt zijn in Loket.nl, en moet op zijn minst het volgnummer en het ingangsmoment gevuld zijn.
   De mogelijke waarden zijn:
   • 0: Geen indeling voor salarisvoorstellen van toepassing
   • 1: Indeling op basis van Leeftijd is van toepassing
   • 2: Indeling op basis van Dienstjaren is van toepassing
   • 3: Indeling op basis van Trede is van toepassing
  • Kolom L, Salarisschaalcelwaardex: Hiermee creëer je de volgorde tussen de salarisschaalcellen binnen dezelfde salarisschaalcelgroep in kolom H.
   • Bij indeling op Leeftijd in kolom K moet hier de echte leeftijd staan die hoort bij de salarisschaalcel.
   • Bij indeling op Dienstjaren in kolom K moet hier het echte aantal dienstjaren staan die hoort bij de salarisschaalcel.
   • Bij indeling op Trede in kolom K is het aan te bevelen om het nummer van de trede te gebruiken, maar het is in ieder geval van belang dat de invoer de gewenste volgorde voor de salarisvoorstellen weergeeft. 
  • Kolom M, Salarisschaalindelingy: Van belang als je binnen de schaal gebruik wilt maken van salarisvoorstellen. Als je binnen de schaal slechts één salarisvoorstelmethodiek hanteert, gebruik dan kolom K.
   LET OP: als je bij een nieuwe schaal hiervan gebruik wilt maken, moet de schaal al wel aangemaakt zijn in Loket.nl, en moet op zijn minst het volgnummer en het ingangsmoment gevuld zijn.
   De mogelijke waarden zijn:
   • 0: Geen indeling voor salarisvoorstellen van toepassing
   • 1: Indeling op basis van Leeftijd is van toepassing
   • 2: Indeling op basis van Dienstjaren is van toepassing
   • 3: Indeling op basis van Trede is van toepassing
  • Kolom L, Salarisschaalcelwaardey: Hiermee creëer je de volgorde tussen de salarisschaalcellen binnen dezelfde salarisschaalcelgroep in kolom H.
   • Bij indeling op Leeftijd in kolom M moet hier de echte leeftijd staan die hoort bij de salarisschaalcel.
   • Bij indeling op Dienstjaren in kolom M moet hier het echte aantal dienstjaren staan die hoort bij de salarisschaalcel.
   • Bij indeling op Trede in kolom M is het aan te bevelen om het nummer van de trede te gebruiken, maar het is in ieder geval van belang dat de invoer de gewenste volgorde voor de salarisvoorstellen weergeeft. 
 • Zie tabblad 'Toelichting' in bijlage "Basis import salarisschalen via csv-bestand.xlsx" voor een verkorte uitleg en voorwaarden per kolom.

Bestand opslaan

 • Open het bestand "Basis import salarisschalen via csv-bestand.xlsx" op werkblad 'Importbestand via csv'
 • Sla het bestand op als bestandstype 'CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken) (*.csv)'.


Uploaden

 • Je kunt het bestand uploaden via Loket Classic:
  • Tab Adm: Werkgever -> Algemeen -> Inrichting -> Salarisschaal
  • Tab Lm: Loonmodel -> Algemeen -> Inrichting -> Salarisschaal
 • Klik op de upload icoon.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0