Foutcode 282: ZVW icm de herleidingsregels belastingdienst.

Volgen

 

In de update van 6-5-2021 hebben we een nieuwe foutcode toegevoegd aan Loket.nl. 

Vanaf juli 2021 gaat de Belastingdienst een extra controle aan de loonaangifte toevoegen.
Het betreft foutcode c6332. Hierop vooruitlopend hebben we deze extra controle nu al toegevoegd.

Voor medewerkers waarop

  • geen herleidingsregel van toepassing is of
  • alleen premieplichtig voor de volksverzekeringen (AOW/ANW/Wlz) of
  • belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de Wlz of
  • niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de Wlz

moet Code Zvw: B, K, L, M of N zijn.

Is dat niet het geval dan verschijnt volgende foutmelding:
"(282) Verzekeringsindicatie zvw onjuist in relatie tot de uitzondering loonheffing”

 

In de praktijk zien we dat vooral  voor ZVW  code A problemen geeft.

 

Onderstaande herleidingregels mag je dus NIET gebruiken in combinatie met de ZVW Code A

 

  • geen herleidingsregels
  • alleen premieplichtig voor de volksverzekeringen (AOW/ANW/Wlz) of
  • belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de Wlz of
  • niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de Wlz

Wat je in jouw specifieke situatie moet/mag gebruiken in combinatie met Code A is afhankelijk van de situatie. 

In gevallen waar de werknemer niet verzekerd is voor WLZ omdat persoon in het buitenland woonachtig is kan je afhankelijk van belastingplicht kiezen voor  de optie "Werknemer belastingpl. en premiepl. AOW-ANW "   ( herleidingsregel C belastingdienst) of de optie  "Werknemer niet belastingpl. en premiepl. AOW-ANW "( herleidingsregel E belastingdienst).
In combinatie met ZVW code A "Niet verzekeringsplichtig; Persoon niet WLZ verzekerd " zal dit niet tot een foutmelding in Loket.nl en loonaangifte gaan leiden.

 

Ten overvloede:

een werknemer woonachtig in het buitenland is  vaak wel verplicht verzekerd voor AOW-ANW maar niet voor de WLZ ( nieuwe naam voor AWBZ), soms is dit niet goed hebben aangestuurd en  is naast de code A bij ZVW op het scherm fiscaal de herleidingsregel  alleen belastingplichtig is gekozen terwijl er ook een AOW-ANW verplichting is.

 

Bijgaand tref je voor de volledigheid de beschikbare herleidingsregels van Loket.nl aan met hierbij de code die de belastingdienst hanteert.

 

2021-05-11_10h13_53.png

 

Het uitschakelen van de code is ook geen oplossing, want dit zal dan vanaf 1 juli onherroepelijk tot uitval van de loonaangifte leiden.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0