Collectief verlonen: Stap 2 en 3 Opstarten en Controle

Volgen

Collectieve verwerking opstarten

Na controle kan de collectieve verwerking worden opgestart. Gezien de tijd die dit met zich mee kan brengen, wordt aangeraden dit aan het eind van de dag op te starten. Dit gebeurt als volgt:

Start de collectieve verloning op van klanten in Loket Classic onder Collectief -> Collectief verlonen -> Verlonen > Overzicht.

Filter hier op de groepindeling en selecteer de gewenste groep. Is de selectie naar wens? Druk dan op de knop 'uitvoeren' om de verloning daadwerkelijk op te starten.

Collectief controleren + oplossen signaleringen / foutenlijst

Na het verlonen, zal de server van Loket Classic diverse signaleringen / foutenlijsten hebben gemaakt. Deze kunnen collectief gecontroleerd worden door de collectieve loonoutput te controleren, het enige wat je moet is is in het filter loonoutput de optie fout signaalverslag selecteren. Na aanpassing van de fout kan overzicht Fout-, signaleringsverslag voor deze individuele klant opnieuw opgestart en gecontroleerd worden.

Controle van de loonoutput (via runoverzicht of loonstaat!) kan nu plaats vinden. Ook hiervoor kan weer gebruik gemaakt worden van de collectieve loonoutput.

 

Zie ook: Collectief verlonen: Stap 4 Periodevergelijking

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0