Collectief verlonen: Stap 1 Controleren signalen en mededelingen

Volgen

Het is in Loket Classic mogelijk om voor bepaalde groepen klanten een loonverwerking collectief uit te voeren. Denk hierbij aan o.a. DGA verloningen.; Hiernaast is het ook mogelijk om klanten automatisch te laten verwerken. Zie hiervoor het volgende artikel: Automatisch verwerken 

Stap 1 : Controleren signaleren, mutatieverslag en mededelingen per klant

In Loket Classic kan een gebruiker via de optie Collectief -> Mededelingen -> Output (selectie op groepsindeling)  met behulp van dit overzicht voor alle werkgevers waartoe de gebruiker toegang heeft de opstaande mededelingen beoordelen en eventuele vervolgacties uitvoeren. De mededelingen kunnen vervolgens via de optie Collectief -> Mededelingen -> Afwikkelen op 'Gezien' geplaatst worden. Zie onderstaande schermafdruk.

 

Met behulp van de knop Afwikkelen kunnen de mededelingen direct afgehandeld worden.

Via de optie Collectief -> Signalen-> Output (selectie op groepsindeling) kan een gebruiker met behulp van dit overzicht voor alle werkgevers waartoe de gebruiker toegang heeft de opstaande signalen beoordelen en eventuele vervolgacties uitvoeren.

De signalen kunnen vervolgens via de optie Collectief -> Signalen -> Afwikkelen signalen op 'Gezien' geplaatst worden. Er kan eventueel voor gekozen worden om voor een bepaalde groepsindeling alle of één bepaald soort signaal (bijvoorbeeld verjaardag) collectief af te handelen. Zie onderstaande schermafdruk.

schermafbeelding_collectiefverlonenin5_1.png

Met behulp van de knop Afwikkelen op 'Gezien' kunnen de signalen direct afgehandeld worden.

Een tip is om niet-actieve werkgevers op een andere groepcode te plaatsen of in een apart team te plaatsen, zodat deze signalen niet naar voren komen. 

Per klant kunnen eventueel de mededelingen/ mutatieverslagen gecontroleerd + verwerkt worden.

Zie ook: Collectief verlonen: Stap 2 en 3 Opstarten en Controle

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0