Collectief verlonen: Stap 5 Goedkeuren en aandachtspunten

Volgen

Collectief goedkeuren verloningsruns, indienen en goedkeuren aangiftes

Na controle van alle gegevens, kunnen alle verloningsruns goedgekeurd worden. Ook kunnen de aangiftes ingediend en goedgekeurd worden. Klanten die op ‘digitale output’ staan, krijgen nu een mail dat de aangifte is ingediend.

Collectief PLO berichten aanmaken

Hier kan voor een te selecteren groep werkgevers één totaalbestand worden gedownload, ten behoeve van de externe partij waarvoor een periodieke loonopgave moet worden ingediend.

Aandachtspunten

Punt 1

Bij gebruik van het statusoverzicht verloningen, moet je er rekening mee houden dat in dit overzicht er van uit wordt gegaan dat een werkgever één keer per verloningsperiode wordt verloond. Werkgevers die de vaste werknemers eerder verlonen dan bijvoorbeeld de oproepkrachten zijn in het overzicht niet goed te filteren.

Punt 2 

Indien een werkgever bijvoorbeeld periode 4 al wel verwerkt en goedgekeurd heeft, maar periode 5 nog niet heeft opgestart zal deze werkgever bij het aanmaken van de collectieve verloning voor periode 4 opnieuw worden meegenomen. Indien er geen mutaties voor de betreffende periode voorkomen, zal deze run automatisch geannuleerd worden. Hierbij verschijnt een fout/signaal verslag (verloning heeft geen resultaten opgeleverd en is daarom geannuleerd).

Punt 3 

Bij geconstateerde fouten zal de specifieke loonrun eerst geannuleerd moeten worden. Vervolgens de aanpassingen aanbrengen en daarna opnieuw verlonen. Vervolgens kan de werkgever weer in het collectief mee worden verwerkt.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0