Collectief verlonen: Stap 4 Periodevergelijking

Volgen

Periode vergelijking t.b.v. collectieve verloning

Het overzicht Periode vergelijking tref je aan in Loket Classic onder de optie Collectief -> Overig - > Periode vergelijking

Naast de filters die ook voor het collectief verlonen gebruikt worden, zijn de onderstaande extra filters mogelijk:

Jaar en Periode

Betreft de periode welke vergeleken wordt met de voorgaande periode. Alleen de periodes 2 t/m 13 zijn geldig.

Component

Betreft het Component welke vergeleken moet worden met voorgaande periode. Alleen de verzamelcomponenten brutoloon (257), sociaalplichtigloon(265), heffingsplichtigloon (204) of nettoloon (260) komen in aanmerking.

Tabel/Tarief

Betreft wat er van het component moet worden vergeleken, hierbij kan een keuze gemaakt worden uit Tabelloon, Tariefloon of Tabel/Tarief.

Procentuele afwijking

Betreft het gewenste afwijkingspercentage (2 decimalen)

Van alle werknemers (behorende bij de geselecteerde werkgevers) waarvan er loonresultaten van de betreffende verzamelcomponent (brutoloon (257), sociaalplichtigloon (265), heffingsplichtigloon (204) of nettoloon (260)) bekend zijn voor de opgegeven periode zal de vergelijking worden uitgevoerd. De vergelijking zal worden uitgevoerd t.o.v. dezelfde component, maar dan van de vorige periode. De vergelijking kan worden uitgevoerd voor tabelloon, tariefloon of voor de som van tabel en tarief.

Er kan nooit een vergelijking worden uitgevoerd t.o.v. de loonresultaten van het vorige jaar (periode 1 t.o.v. periode 12/13 van voorgaand jaar is niet mogelijk).

Indien het loonresultaat een procentuele (absolute) afwijking vertoont van meer dan het afwijkingspercentage dat is opgegeven, zal de werknemer worden opgenomen op een overzicht ( zie onderstaande schermafdruk).

Na het opvragen van het overzicht kan men voordat de functie Collectief goedkeuren wordt uitgevoerd voor de betreffende werkgevers, waar verschillen voorkomen, de loonoutput controleren en indien nodig eventuele correcties vastleggen en een nieuwe verloningsrun opstarten.

Deze functionaliteit is ook beschikbaar op werkgeverniveau, zodat ook individuele verloningen tegen elkaar kunnen worden afgezet.

 

Zie ook: Collectief verlonen: Stap 5 goedkeuren en aandachtspunten 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0