FAQ uitbetalen vakantietoeslag

Volgen

Hieronder vind je de meest gestelde vragen van de afgelopen jaren over vakantietoeslag, geselecteerd door de helpdesk.
Klik op de vraag om naar het desbetreffende antwoord te gaan.
Let op, de antwoorden zijn ook de antwoorden die het vaakst gegeven zijn, het kan zijn dat je zelf een andere juiste manier van verwerken hebt gehanteerd. Stuur bij twijfel gerust een ticket naar de helpdesk over de juiste verwerkingswijze. 

1. De vakantietoeslag komt lager/hoger uit dan verwacht.
2. Wat betekent een '1' en een '2' in de variabele gegevens?
3. Hoe boek ik de reservering van vakantietoeslag af zonder uit te betalen?
4. De werkgever wil het vakantiegeld later uitbetalen. Hoe regel ik dit in Loket.nl?
5. De werkgever wil de helft van het vakantiegeld uitbetalen, de volledige reservering mag wel afgeboekt worden in de administratie. Hoe doe ik dit?
6. Hoe verwerk ik de vakantietoeslag in meerdere delen?
7. Hoe boek ik de cumulatieven op van de vakantietoeslag als ik een nieuwe werkgever heb aangemaakt?
8. Hoe wordt de vakantietoeslag berekend als de grondslag een peilmethodiek kent?
9. Waarom wordt het loonbeslag niet ingehouden op de uitbetaling van het vakantiegeld?
10. Kan ik de vakantietoeslag in een aparte run verwerken?

 


1. De vakantietoeslag komt lager/hoger uit dan verwacht
Vaak heb je hier te maken met een minimum vakantietoeslag, voorgeschreven door de CAO. Het minimum bedrag is verwerkt in de grondslag van de vakantietoeslag en kun je vinden onder het kopje ‘Minimum vakantietoeslag’.
Komt je vakantietoeslag lager uit dan verwacht, dan kan er sprake zijn van een maximum vakantietoeslag, deze vind je onder het kopje ‘Maximum vakantietoeslag’.
Werk je met een peilmethodiek en is het basisloon of de deeltijdfactor in de peilmaand lager/hoger dan de voorgaande maanden, dan kan dit ook tot resultaat hebben dat de vakantietoeslag anders wordt berekend dan verwacht.
De gegevens in de peilmaand zijn namelijk leidend voor de eventuele extrapolatie

 


2. Wat betekent een '1' en een '2' in de variabele gegevens?
Wanneer je in een grondslag een 'Periode berekenen' hebt gevuld, dan zal dit resulteren in een 1 in de variabelen. Op dat moment wordt de vakantietoeslag berekend en de reservering wordt nulgesteld. Dit houdt in dat na de periode van berekening, de reservering vakantietoeslag weer opnieuw begint.
In de Periode uitbetaling zal er achter het component van de uitbetaling van de vakantietoeslag een 2 komen te staan. Let op, als de periode berekenen niet is uitgevoerd in de variabelen, zal er ook niets uitbetaald worden. De 2 zal alleen volgen wanneer er een 1 staat.

 


3. Hoe boek ik de reservering van vakantietoeslag af zonder uit te betalen?
De standaardmethodiek om een vakantiegeldreservering op nul te stellen zonder uitbetaling van deze reservering is als volgt:
Het berekeningscomponent van de vakantietoeslag (doorgaans Berek.vak.tsl) op 0 zetten (middels het attribuut/indicatie =, +, 0) in de variabelen.
En het outputcomponent (doorgaans Vakantietoesl.) op 0 zetten (middels het attribuut/indicatie =, +, 0) in de variabelen
Zie onderaan dit artikel voor alle grondslagen met bijbehorende componenten.


4. De werkgever wil de vakantietoeslag later uitbetalen. Hoe verwerk ik dit?
We hebben hier een apart artikel aan gewijd, je kunt dit artikel lezen via deze link


5. De werkgever wil de helft van het vakantiegeld uitbetalen, de volledige reservering mag wel afgeboekt worden in de administratie. Hoe doe ik dit?
Hiervoor geldt dezelfde procedure als bij vraag 3. Echter boek je op het outputcomponent 'hard' het bedrag van de vakantieslag die je uit wil betalen.


6. Hoe verwerk ik de vakantietoeslag in meerdere delen?
Wij adviseren gebruik te maken maken van het voorschotcomponent van de grondslag. Zie ook: Vakantiegeld later uitbetalen: hoe zit het dan met de salarisadministratie?


7. Hoe boek ik de cumulatieven op van de vakantietoeslag als ik een nieuwe werkgever heb aangemaakt?
We hebben dit voor je beschreven in dit artikel. Onder de kop ' Invoeren cumulaties nieuwe werknemers', vind je de meest voorkomende handelswijzen.


8. Hoe wordt de vakantietoeslag berekend als de grondslag een peilmethodiek kent?

Wanneer een de grondslag vakantietoeslag is ingericht als een peilmethodiek, is de cumulatieve deeltijdfactor vakantie toeslag leidend voor de berekening. Gebruik je grondslag 1, dan is deze cumulatieve deeltijdfactor terug te vinden op component 633. De uitkomst van deze cumulatieve deeltijdfactor wordt gedeeld door de maximale deeltijdfactor (1200 bij maand/1300 bij 4 weken) en de waarde hiervan wordt gebruikt in combinatie met de uitkomst van het percentage vakantietoeslag en de gegevens in de grondslag basis.

 

Bijvoorbeeld:

Percentage vakantietoeslag 8%

Grondslag opbouw: Loon/salaris met als herkomst bedragen uit vaste gegevens : 2500

Cumulatieve deeltijdfactor: 850

 


Berekening: 

8% van 2500 is 200 euro *1200 is 2400 Euro

Deeltijdfactor; 850/1200 is 0.7083

0.7083*2400 is een vakantietoeslag 1700

 


Let op 1: Voor de berekening van de deeltijdfactor extrapoleert het systeem de deeltijdfactor van de laatst bekende periode (vaak p5) tot en met p12/p13. In de laatste periode toetst het systeem wat de deeltijdfactor werkelijk is geweest en zal zonodig een correctie toepassen.

Let op 2:  is er een minimum vakantietoeslag van toepassing, dan zal Loket.nl automatisch het minimum toepassen.

Let op 3: Omdat de financiële reservering een schatting is op basis van de in het systeem aanwezige gegevens kan het zijn zijn dat deze in de laatste periode niet helemaal netjes wegloopt ten aanzien van het uitbetaalde bedrag. Dit zul je helaas handmatig zelf moeten tegenboeken in het financiële pakket.

 


9. Waarom wordt het loonbeslag niet ingehouden op de uitbetaling van het vakantiegeld?

Geldt er een loonbeslag? Denk na over of het loonbeslag ook mee moet tellen voor de vakantietoeslag. Loket neemt loonbeslag mee op de 'Normale strook', niet op de 'Bijzonder tarief strook'.


10. Kan ik de vakantietoeslag in een aparte run verlonen?


Dit kan. Maar dat kan alleen nadat de reguliere verloning al is uitgevoerd. Let er hierbij op dat je bij de eerste run de Automatische processen de instelling 'grondslag activeren' op nee laat staan. Nadat de periode regulier is verloond dienen de automatische processen nogmaals geactiveerd te worden met alleen grondslag activeren op ja. In de grondslag kan worden aangeven of de uitbetaling op een bijzonder tariefstrook moet worden gedaan. Hierna kan de verloning van de vakantietoeslag in een extra run over de uitbetalingsperiode worden gedaan waarbij dus ook een apart SEPA bestand te downloaden is.

 


Voor meer informatie: zie ook: Tips en trucs uitbetaling vakantietoeslag

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1