Loondispensatie

Volgen

Voor het verlagen van het brutoloon in het geval van loondispensatie, kunnen er 2 werkwijzen worden gehanteerd:

Optie 1
Het brutoloon verlagen met een bedrag. Je dient hier zelf een looncomponent voor aan te maken. Deze kun je bij de werknemer in de vaste gegevens zetten.  Een aantal aandachtspunten:

  • Controleer of grondslagen en/of fondsen moeten worden aangepast zodat deze component wordt meegenomen.
  • Controleer of de LC bijvoorbeeld onderdeel uitmaakt van BTER loon en zet deze indicatie dan aan. Dit doe je op tabblad Adm ->  Componenten -> Component opzoeken -> Grondslag BTER
  • Als het salaris van de werknemer wijzigt, moet je ook het bedrag van de loondispensatie aanpassen.
  • Heeft de werknemer ook loonkostenvoordeel, dan dient de indicatie Wajong met loondispensatie ook aangezet te worden. Dit doe je op Werknemerniveau -> Salarisverwerking -> Diversen

Optie 2
Het brutoloon verlagen via een aan te maken grondslag, welke o.b.v. een percentage van het brutoloon zelf het bedrag van de dispensatie uitrekent. De grondslag dient bij de werknemer gekoppeld te worden, op berekening ‘procentueel volgens opgave’ gezet te worden en het percentage vullen. .  Een aantal aandachtspunten:

  • In de beschikking staat de nog resterende loonwaarde. In de grondslag moet echter de verlaging worden ingevoerd.
  • Controleer of grondslagen en/of fondsen moeten worden aangepast zodat de resultaat component van de grondslag wordt meegenomen. 
  • Controleer of dit LC bijvoorbeeld onderdeel uitmaakt van BTER loon en zet deze indicatie dan aan. Dit doe je op tabblad Adm ->  Componenten -> Component opzoeken -> Grondslag BTER 
  • Voor meer informatie over het inrichten van een grondslag zie Loonmodelniveau: Grondslagen – Loket.nl helpdesk

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0