Loonmodelniveau: Grondslagen

Volgen

Grondslagen bieden de mogelijkheid een opbouw van componenten te genereren die de basis is voor een procentuele berekening, zoals bijvoorbeeld vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Deze optie bestaat uit twee delen. Allereerst dient de grondslag te worden gedefinieerd, waarna vervolgens de componenten moeten worden benoemd die in de grondslag moeten worden opgenomen.
Het opbouwen van grondslagen kan op dit moment alleen via Loket Classic.


Indien vanuit cao en/of loonmodelniveau een component in een grondslag is opgenomen dan kan met de optie
Uitgezonderd van grondslag er voor gezorgd worden dat dit component voor een werkgever niet moet worden meegenomen. Er kunnen maximaal 25 grondslagen worden gedefinieerd. In de bijgevoegde Handleiding Grondslagen wordt hier uitvoerig op ingegaan. Op het overzicht Looncomponenten regelingen (zie bijlage) tref je een overzicht aan met hierop de componenten die o.a. bij een grondslag behoren.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0