Ziekengeld 1e jaar onder het Wettelijk Minimum Loon (WML)?

Volgen

Als er minder dan 100% ziekengeld is verwerkt, en dit resulteert in een doorbetaald loon wat onder het WML uitkomt, dan zal Loket.nl hierop signaleren. In het eerste ziektejaar dient er dan een aanvulling tot aan het WML plaats te vinden. Je dient hierop zelf in te grijpen door het component DOORBET.ZIEKTE (390) te overschrijven in de variabele gegevens. Het bedrag dien je zelf te berekenen.

Voor de verwerking van ziekte-uren klik hier.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0