Corrigeren loonkostenvoordeel (= LKV) voorgaand jaar

Volgen

Wanneer je vergeten bent om in het voorgaande jaar het LKV voor een werknemer in te richten, dan doe je dit alsnog via Werknemer -> Salarisverwerking -> Diversen -> Loonkostenvoordeel. Zie ook het volgende artikel.

1.JPG

Daarna creëer je een loonresultaat, in elke van toepassing zijnde periode. Dit doe je in de variabele gegevens door gebruik van het component Loonaangifte. Zie ook het volgende artikel.

Hierna verwerk je een extra loonrun voorgaand jaar. Op het runoverzicht van deze extra loonrun kan je de loonresultaten terug vinden.

Als laatste verwerk je een loonaangifte voorgaand jaar, waarmee uiteindelijk de identificatie voor de LKV wordt aangeleverd bij de belastingdienst. Wij adviseren om na enkele dagen contact op te nemen met de belastingdienst om te verifiëren of de identificatie LKV correct is doorgekomen.

Let op, alleen correcties voorgaand jaar, doorgevoerd voor 1 mei, zullen worden meegenomen door de belastingdienst in de definitieve berekening van de loonkostenvoordelen. Zie ook het Handboek Loonheffingen, hoofdstuk Loonkostenvoordelen.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor. 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0