Voorstel voor Salarisschaalverhogingen

Volgen

Allereerst dient een aanvullend product (Salarisschalen (46)) geactiveerd te zijn. Zodra dit heeft plaatsgevonden kan er vanaf dat moment gebruik worden gemaakt van automatische salarisschaalverhogingen. Hiervoor moet wel een eigen salarisschaal  worden geïmporteerd wanneer het om een andere CAO gaat dan Levensmiddelenbedrijf, Kinderopvang of Kraamzorg. Wil je weten hoe dit in zijn werk gaat? Lees dan verder in dit artikel

Nadat de salarisschalen ingelezen zijn, kun je bij het salaris van een dienstverband de salarisschaal en salarisschaalcel kiezen.

1.jpg

Vaak moeten deze salarisschalen jaarlijks worden geactualiseerd of gaat een werknemer naar een volgende trede. Een bewerkelijke klus, waar we nu een oplossing voor bieden. 

Zodra er een salarisverhoging wordt geconstateerd door Loket.nl wordt  in Loket Classic aan de linkerkant het veld Salarisaanpassingen getoond.

Klik hierop en het volgende scherm verschijnt:

D.m.v. het aanvinken en accorderen kunnen de mutaties automatisch worden doorgevoerd.
Vervolgens wordt er een nieuwe regel toegevoegd op het scherm Beloning -> Basisloon met de vermelding van de nieuwe salarisschaal, salarisschaalcel en basisloon.

Signalering activeren

Om de signalering te activeren/te koppelen aan werknemers dien je op werknemersniveau (Dienstverband -> Kenmerken) het veld Salarisschaal aanpassing signalen op 'ja' zetten. Daarnaast dien je hier in het veld Periode salarisperiodiek ook aan te geven in welke periode de periodiek moet worden ingesteld. Het signaal zal vervolgens reageren op de periode welke hier wordt ingesteld. Deze waarden zijn ook toegevoegd aan het overzicht 'dienstverbanden uitgebreid'.

Wil je de signalering collectief activeren?
Dan kan dit via Loket Classic ook op werkgeversniveau via Collectieve mutaties-->Salarisschaal aanpassing signaleren.

1.jpg

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0