Zwangerschapsverlof vastleggen

Volgen

Sinds 2022 is het in loket.nl nodig om een tweede dienstverband aan te maken voor het verwerken van het zwangerschapsverlof in loket.nl. Zie ook het artikel Diverse aanpassingen 2022.

Het UWV bepaalt de hoogte van het dagloon op basis van het SV-loon over de afgelopen 261 dagen. Naast het salaris zijn hierin uiteraard nog een aantal looncomponenten opgenomen die het SV-loon beïnvloeden. Het dagloon zoals het UWV dit vaststelt is door Loket.nl niet te bepalen.

Let ook op de aandachtspunten onderaan dit artikel!

Stap 1: Het aanmaken van het tweede dienstverband

Voor de verwerking van het zwangerschapsverlof in loket is het van belang dat er een tweede dienstverband wordt aangemaakt. Dit doe je door bij de werknemer waar het om gaat vanuit het originele dienstverband een nieuw dienstverband aan te maken.

Let hierbij op de volgende punten:

  • Speciale inkomstenverhouding, hier mag je (31) Uitkering in het kader van de ZW en de vrijwillige verzekering ziektewet.  Deze indicatie zorgt er voor dat de juiste sociale premies worden berekend. Daarnaast geeft dit ook de indicatie mee in de loonaangifte dat het om een uitkeringsdienstverband gaat.
  • Het basisloon dient ook in dit dienstverband gevuld te worden.
  • Het fiscale jaarloon wordt bij het gebruik van meerdere dienstverbanden bij elkaar opgeteld. Let er dus op dat je hier niet het zelfde jaarloon vult als bij het originele dienstverband van toepassing is.
  • De twee dienstverbanden dienen samen geteld te worden voor de loonheffingen, om dit mogelijk te maken dienen de twee dienstverbanden aan verschillende voorwaardes te voldoen. Hier vindt je de lijst met de voorwaardes waaraan deze dienen te voldoen.
  • Op dit dienstverband verwerk je geen fondsen.

Op dit dienstverband kan je de uitkering voor het zwangerschapsverlof boeken in de variabele gegevens op component 99 UITK.VNET of je kan de uren die de werknemer opneemt boeken op het component 34 UREN ZIEK VNET.

Stap 2: Grondslagen en fondsen

Pensioen

De verwerking voor de pensioenpremie en -afdracht zullen doorlopen op het originele dienstverband. In dit artikel vind je de verwerking voor de verschillende fondsen op het originele dienstverband, Verwerking pensioenfondsen in combinatie met een uitkering. In het dienstverband voor het zwangerschapsverlof verwerk je GEEN pensioenpremie en -afdracht of andere fondsen.

Vakantiegeld

De uitkering vanuit het UWV is inclusief het vakantiegeld over de uitkering. Om dit in der verwerking van het zwangerschapsverlof te verwerken heb je drie opties.

- Optie 1: Het basisloon van de werknemer op het tweede dienstverband verhogen met het bedrag aan vakantiegeld per maand. Het is dan niet inzichtelijk voor de werknemer dat het een uitkering betreft inclusief vakantietoeslag. Daarnaast wordt dit dan ook afgekapt wanneer de werknemer boven het maximum dagloon verdiend.

- Optie 2: is om een grondslag voor het direct uit betalen van het vakantiegeld toe te voegen aan het tweede dienstverband. Op deze manier wordt per maand het vakantietoeslag boven op de uitkering betaald en is dit overzichtelijk voor de werknemer.

- Optie 3: is om per maand de opbouw aan het tweede dienstverband toe te voegen.

Het is ook mogelijk om het vakantietoeslag door te laten opbouwen op het eerste dienstverband. Hiervoor mag je het totale bedrag waarover de opbouw vakantietoeslag berekend dient te worden op geven op het mutatie component in de variabele gegevens. Voor grondslag 1 is dat component 210 MUT.VAKTSL.

Stap 3: Het originele dienstverband

In het originele dienstverband vul je alleen de uren die de werknemer heeft gewerkt.

Heeft de werknemer heel de maand niet gewerkt dan kan je het beste in het dienstverband uren berekenen op nee zetten. 

Het enige waar je dan wel nog rekening mee dient te houden zijn de pensioenen. Heb je een UPA pensioen dan dien je wel de uren op het eerste dienstverband te boeken op UPAVERLOF OSP, zie het artikel Registratie van verlof tbv UPA pensioenaangifte. Heb je APG als pensioenfonds dan dien je onder salarisverwerking > diverse de APG inkomsten verbijzondering in te vullen. 

Rechtstreekse uitkering naar werknemer

Betaalt het UWV de uitkering rechtstreeks uit aan de werknemer? Dan verwerk je alleen wat hierboven staat beschreven bij stap 3. Een tweede dienstverband is dus niet nodig.

In het kort: Wat verwerk je nu op welk dienstverband?

Het eerste dienstverband (het originele dienstverband). Hierop boek je alleen de gewerkte uren. Daarnaast verwerk je op dit dienstverband de verwerking van het pensioenpremie en -afdracht.

Dienstverband voor het zwangerschapsverlof. Op dit dienstverband verwerk je de uitkering aan zwangerschapsverlof. Hierbij verwerk je de uren of het bedrag zwangerschapsuitkering in de variabele gegevens van het dienstverband. Op dit dienstverband verwerk je GEEN pensioenpremie en -afdracht.

Aandachtspunten

  • De eerste periode van het zwangerschapsverlof is vaak halverwege de maand. Hierdoor kunnen de dienstverbanden niet samengeteld worden qua loonheffingen. Je kunt het dienstverband dan op de eerste van de maand laten starten of  het component 151  LB/PR.VOLKSVZ. vrij laten geven zodat je handmatig de loonheffingen kan opgeven.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0