Verwerking ouderschapsverlof

Volgen

Er zijn verschillende manieren om ouderschapsverlof te verwerken in Loket.nl, de keuze van de verwerking is afhankelijk van andere zaken, zoals onder andere vakantiegeld en pensioen.

Het is belangrijk dat je in alle gevallen rekening houdt met de Incidentele inkomstenvermindering. Deze code moet gevuld worden in de aangifte als er sprake is van ouderschapsverlof. De code O (onbetaald verlof) moet bij ouderschapsverlof worden doorgegeven.

Let op: In dit artikel staat beschreven wat de werkwijze is voor de juiste doorgifte in het UPA bericht.

1.jpg

Verwerking ouderschapsverlof

  • Uren onb.verz. (component 4) gebruiken. Hierdoor wordt het salaris en de deeltijdfactor automatisch verlaagd en wordt tevens automatisch de code O gevuld in de loonaangifte. Let op. In dit geval wordt het vakantiegeld verlaagd en in de meeste gevallen ook het pensioen. I.v.m. de nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) adviseren wij vooralsnog per 2017 deze methode te hanteren in Loket.nl t.b.v. een correcte berekening van het lage-inkomensvoordeel (LIV).
  • Een bruto inhouding gebruiken, bijvoorbeeld component 423, Oudersch.verl.. Er wordt op deze manier gekort op het salaris. Vakantiegeld, pensioen, verloonde uren en de deeltijdfactor worden niet (automatisch) verlaagd; afhankelijk van de berekening zal de component toegevoegd moeten worden. De code O moet zelf gevuld worden bij Werknemer -> Salarisverwerking -> Diversen -> Incidentele inkomstenvermindering.
  • Eenheden (zie ook artikel Aanmaken van eenheden) + bedrag per eenheid gebruiken, bijvoorbeeld component 57 en 117, Vrije toeslag. Je kunt hiermee uren opgeven die vervolgens worden ingehouden tegen een vast bedrag. Er wordt gekort op het salaris. Vakantiegeld, pensioen en de deeltijdfactor worden niet (automatisch) verlaagd; afhankelijk van de berekening zal het component toegevoegd moeten worden. De code O moet zelf gevuld worden bij Werknemer -> Salarisverwerking -> Diversen -> Incidentele inkomstenvermindering.
  • Als aanvulling op de optie eenheden + bedrag per eenheid, kun je ook automatisch een percentage van het uurloon inhouden. Je maakt dan gebruik van de optie Eenheden %. Deze optie vind je via het tabblad Adm -> Regelingen -> Eenheid %. Je voegt daar de eenheid toe met het percentage van het Gemiddeld/Periode uurloon.

De laatste optie is hieronder uitgewerkt:

Component 57 voeg je toe aan het loonmodel/administratie indien dat nog niet het geval is. 
Pas hiervan de benaming aan naar URN.OUDER.VERL of een andere passende benaming.
Zorg dat de dagen indicatie op 'Uren voor SV-dagen/DT/gew' staat.
Zie ook onderstaand voorbeeld.

1.jpg

Maak het bijbehorend bedrag per eenheid component aan. In bovenstaand voorbeeld zijn we uitgegaan van 57. Het bijbehorend bedrag per eenheid component is dan 117.
Aangezien we het aantal uur negatief bij de werknemer op gaan geven, dienen we dit component in te richten als een betaling. Verder  zet je het component op belastingplichtig tabelloon +. sociaalplichtig op een + en kosten WG op een +.
Vergeet ook niet dit component op te nemen in het grootboekrekenschema.

2.jpg

Via regelingen - eenheid% dienen we het eenheid component 57 op te nemen waarbij er aangegeven dient te worden tegen welk uurloon en tegen welk percentage de opgegeven uren afgerekend dienen te worden. 

3.jpg

Bepaal of het bedrag per eenheid component opgenomen dient te worden in de grondslag basis van sommige grondslagen. Hierbij valt te denken aan de grondslag voor het vakantiegeld. De inhouding aan ouderschapsverlof dient in mindering gebracht te worden op de opbouw aan vakantiegeld.
Dit zou ook voor andere grondslagen kunnen gelden.

Hierna kunnen de uren variabel opgegeven worden in Loket Classic bij de betreffende werknemer. 
Let op: Wel negatief opgeven!

4.jpg

Zoals eerder aangegeven vergeet ook niet bij de werknemer de incidentele inkomstenvermindering aan te geven in het tabblad Diversen. Dit is belangrijk t.b.v. de loonaangifte.

1.jpg


Voor iedere methode zal er gekeken moeten worden of alle facetten goed berekend worden. Let dus op het vakantiegeld, de pensioenberekening, etc. en vergeet niet de Incidentele inkomstenverhouding
Ben daarnaast extra alert op het verwerken van het juist aantal gewerkte uren i.v.m. de nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) (zie ook bovengenoemd advies).   

Zie ook artikel Verwerking zorgverlof

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0