Aanmaken van eenheden

Volgen

Algemeen

Als je nieuwe urencomponenten aan wilt maken of simpele berekeningen (km x € 0,19) in wilt richten, kun je wellicht gebruik maken van de eenheden. Bij een eenheid geef je een aantal op en laat je het systeem de rest doen. Je kunt Loket.nl laten rekenen met een vast bedrag of het uurloon.

Voorbeelden

Aangezien eenheden vrij in te richten zijn, kun je hier verschillende berekeningen toepassen. Hieronder vind je een aantal voorbeelden:

  • Aantal kilometers Woon-werk opgeven, Loket.nl rekent zelf de netto reiskostenvergoeding uit o.b.v. € 0,19 per kilometer
  • Aantal maaltijden opgeven, Loket.nl rekent de maaltijdvergoeding uit op basis van een vast bedrag per maaltijd.
  • Aantal uren opgeven voor toeslag, Loket.nl rekent de toeslag uit op basis van een percentage van het uurloon per uur (Bijv 20%).
  • Nieuw urencomponent: Wij adviseren om de standaard componenten zo min mogelijk aan te passen. Als je een extra urencomponent nodig hebt of de werking van een bestaand urencomponent anders wilt, kun je gebruik maken van de eenheden. Bijvoorbeeld: Meeruren tellen standaard mee voor de deeltijdfactor. Je kunt dat component niet wijzigen, maar je kunt dit wel inrichten via de eenheden. (Zie onderdeel Dagen indicatie onderaan dit bericht.)

Componenten voor eenheden

Voor het gebruik van eenheden heb je twee componenten nodig, een eenheid en een bedrag per eenheid. Deze twee componenten zijn aan elkaar gekoppeld. Het is dus belangrijk dat de juiste componenten aangemaakt worden. Hieronder vind je een overzicht van deze gekoppelde componenten.

Bij elke werkgever zijn de componenten 41, 42, 101 en 102 standaard beschikbaar ten behoeve van een kilometervergoeding.

 

eenheid

bedrag per eenheid

eenheid 1, km onbelast

41

 

101

   

 

eenheid 2, km belast

42

 

102

   

 

eenheid 3

43

 

103

   

 

eenheid 4

44

 

104

   

 

eenheid 5

45

 

105

   

 

eenheid 6

46

 

106

   

 

eenheid 7

47

 

107

   

 

eenheid 8

48

 

108

   

 

eenheid 9

49

 

109

   

 

eenheid 10

50

 

110

   

 

eenheid 11

51

 

111

   

 

eenheid 12

52

 

112

   

 

eenheid 13

53

 

113

   

 

eenheid 14

54

 

114

   

 

eenheid 15

55

 

115

   

 

eenheid 16

56

 

116

   

 

eenheid 17

57

 

117

   

 

 

Aanmaken componenten

Ga in Loket Classic naar Administratie (aanpassing werkgever) of naar het Loonmodel (aanpassing meerdere werkgevers). Voeg een eenheid en de bijbehorende component bedrag per eenheid toe.

Op het component voor de eenheid ga je het aantal boeken. Bij dit component hoef je alleen de naam aan te passen en eventueel aan te geven dat dit uren zijn voor de loonaangifte (Meer informatie over de indicatie voor de uren, zie het onderdeel Dagen indicatie onderaan dit artikel)

Op het component voor het Bedrag per eenheid wordt automatisch het bedrag geboekt. Dit component richt je dus in als Betaling/Inhouding, Bruto/Netto.

(Let op: Om te werken met de eenheden, laat je de betalingsperiode bij het Bedrag per eenheid-component op Eenheid staan.)

Voorbeeld toevoegen eenheden:

 

Mogelijkheden voor berekening

Er zijn twee manieren om een bedrag te berekenen met eenheden. Je kunt een bedrag opgeven of Loket.nl laten rekenen met het uurloon. Daarnaast kun je ook een percentage opgeven. Het bedrag of het uurloon wordt dan ook vermenigvuldigd met het percentage.

Bedrag per eenheid

Om met een vast bedrag te kunnen rekenen moet op werknemerniveau het bedrag ingesteld zijn. Je kunt dit per werknemer instellen, collectief instellen en opnemen in het profiel.

Individueel: Om dit te bereiken ga je naar het betreffende dienstverband van de werknemer in Loket.nl,

Dienstverband -> Arbeidsvoorwaarden -> Beloning -> Bedrag per eenheid

Collectief: Om het bedrag per eenheid voor meerdere dienstverbanden vast te leggen,

Werkgever -> Collectieve mutaties -> Vergoedingen en inhoudingen -> Vergoeding per eenheid

Percentage

Er kunnen componenten benoemd worden waarbij het resultaat wordt afgeleid van een bedrag x percentage. Dit kun je inrichten als je in Loket Classic naar Administratie gaat en vervolgens naar Regelingen --> Eenheid % Hier kun je een eenheid toevoegen waaraan je een % koppelt.

Dagen indicatie

Als je de eenheden inricht om uren te verwerken, dien je aan te geven hoe Loket.nl met deze uren om moet gaan. Er zijn twee zaken waar je rekening mee moet houden:

  1. Worden er uren verloond op dit component? (Bijv: Bij een toeslag van 20% wordt geen uur uitbetaald, alleen een toeslag. De Dagen indicatie laat je in dit geval op Nvt staan.)
  2. Moeten deze uren meetellen voor de deeltijdfactor?

Bij het eenheidscomponent (Componentnummers 41 tm 57) vul je het aantal. Als er sprake is van uitbetaalde uren, dien je daarom bij dit component de Dagen indicatie te vullen. Hiermee geef je aan hoe Loket.nl met de uren om moet gaan.

Je hebt hierbij drie opties:

  • n.v.t = Er is geen sprake van uren, dus telt dit niet mee voor de DTF of loonaangifte.
  • Uren voor SV-dagen/DT/gew = Uren tellen mee WEL voor DTF en gaan mee in de loonaangifte
  • Uren alleen voor SV-dagen = Uren tellen mee NIET voor DTF en gaan mee in de loonaangifte

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0