Registratie van verlof tbv UPA pensioenaangifte

Volgen

Als de situatie en/of het pensioenfonds daar om vraagt, kun je de verlofuren van een werknemer registreren in Loket zodat dit meegaat in het UPA bericht.

Deze uren zijn uitsluitend bedoeld voor de aanleveringen UPA en hebben verder geen gevolgen voor salarisverwerking. UPA onderscheidt de volgende soorten: 

 Soort tbv UPA  Component  Naam  Categorie
 Levensloopverlof  4101  UPAVERLOF LLP  Uren
 Ouderschapsverlof  4102  UPAVERLOF OSP  Uren
 Onbetaald verlof  4103  UPAVERLOF OBD  Uren
 Sabbatical leave  4104  UPAVERLOF SBL  Uren
 Verlofsoort onbekend  4105  UPAVERLOF ONB  Uren
 Studieverlof  4106  UPAVERLOF STV  Uren
 Aanvullend geboorte verlof  4107  UPAVERLOF AGV  Uren
 Betaald ouderschapsverlof  4108  UPAVERLOF BOV   Uren

 

Let op, deze waardes kunnen niet negatief worden opgegeven. De uren worden per periode geregistreerd in de variabele gegevens met de mogelijkheid tot 2 decimalen. 

Inrichting

De UPA verlofcomponenten zijn bij de cao's die gebruikmaken van UPA aanlevering standaard toegevoegd (zie CAO update 08-03-2021)

In loonmodellen en administraties die gekoppeld zijn aan andere cao's zijn ze niet standaard beschikbaar, maar kunnen ze wel toegevoegd worden.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0