Intrekking inkomstenverhouding (IKV) voor de loonaangifte

Volgen

Als de belastingdienst vraagt om een intrekking van een inkomstenverhouding, omdat er in bepaalde periodes een foutief nummer IKV (inkomstenverhouding) is aangegeven, dan is de werknemer meestal verkeerd opgevoerd. Een vaak voorkomende fout is dat wanneer een klant wordt overgenomen van een andere verwerker ook een ander nummer IKV wordt opgevoerd. Dit is incorrect, de nieuwe verwerker dient het nummer IKV over te nemen van de vorige verwerker.

Zie ook: Klant vanuit ander kantoor/software opbouwen in Loket.nl

Het foutieve nummer dient ingetrokken te worden voor de loonaangifte en het juiste nummer moet aangeleverd worden. De procedure is dan als volgt:

  1. Wijzig in Loket.nl het nummer IKV naar het juiste nummer.
  2. Bij de werknemer muteer je in de variabele gegevens het component LOONAANGIFTE (Zie ook: Verwerking wijziging vast gegeven / loonaangifte=1). Dit doe je voor elke periode waarvoor het foutieve nummer gebruikt is. |
    1.jpg
  3. Draai nu een verloning en check op het runoverzicht of de mutatie in de juiste perioden terugkomt (zie onderstaande afbeelding)
  4. Maak vervolgens een loonaangifte aan en keur deze goed. De correctie zal automatisch worden toegevoegd door Loket.nl aan deze aangifte.
  5. Betreft het een intrekking voor een voorgaand jaar, volg dan bovenstaande procedure, maar stuur een ticket naar de helpdesk na het aanmaken van de aangifte. Onze afdeling Applicatiebeheer zal dan een intrekking toevoegen aan het openstaande loonaangiftebericht.

Let op, wanneer de loonaangifte wordt doorgestuurd naar een externe partij zoals Pinkweb of Reeleeze, dan kan de intrekking niet toegevoegd worden  door applicatiebeheer. Je dient de aangifte aan te maken door de Partij loonaangifte in Loket Classic bij tabblad Adm - Algemene gegevens - Externe partijen weer terug te zetten op Loket.nl

Zie ook: Intrekking BSN voor de loonaangifte

Foutieve geboortedatum

Als je op werknemerniveau de geboortedatum aanpast, gaat dit automatisch mee als correctie bij het eerstvolgend loonaangiftebericht. (mits de aanpassing ook eerst verloond is).

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0