Loonaangifte met verkeerd nummer loonheffingen

Volgen

Het kan gebeuren dat er per ongeluk een foutief nummer loonheffingen wordt gevuld in de administratie. Met als gevolg dat de aangifte loonheffingen verkeerd gaan. We adviseren dan om een verzoek naar de helpdesk te sturen om het nummer loonheffingen te laten verwijderen tezamen met de foutieve loonaangiften.

Echter, op dat moment is er waarschijnlijk al een aangifte verzonden naar de belastingdienst met een foutief loonheffingennummer. Door het verwijderen van het nummer en eventueel de foutieve loonaangifte uit Loket.nl is deze foutieve loonaangifte nog niet weg bij de belastingdienst. Het gevolg is dat bij de inhoudingsplichtige aan wie het loonheffingennummer toebehoort een aangifte staat met informatie van jouw werkgever. 

Om dit ongedaan te maken zul je contact moeten opnemen met de belastingdienst. Schets de situatie en geef aan voor welk loonheffingennummer je per abuis aangifte hebt gedaan. De belastingdienst kan dan verdere stappen ondernemen.

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0