Verschil indienen nulaangifte en nihilaangifte

Volgen

In het handboek Loonheffingen staat hierover het volgende in paragraaf 13.2.3:

"Als u over een aangiftetijdvak geen loon en loonheffingen hoeft aan te geven, moet u toch op tijd aangifte
doen. U doet dan een zogenoemde nihilaangifte of nulaangifte:
• U doet een nihilaangifte als u in het aangiftetijdvak geen werknemers in dienst had. U vult dan geen
werknemersgegevens in. Het collectieve deel van de aangifte blijft leeg of u vult daar ‘0’ in.
• U doet een nulaangifte als u in het aangiftetijdvak wel werknemers in dienst had, maar geen loon
hebt uitbetaald. U vult wel alle werknemersgegevens in, maar bij het loon, de loonheffingen en de
verloonde uren vult u ‘0’ in. Een nulaangifte geldt bijvoorbeeld bij een directeur-grootaandeelhouder
met een jaarloon, voor de aangiftetijdvakken waarin u hem geen loon hebt uitbetaald. Of u neemt een
werknemer in de loop van een maand aan en betaalt zijn 1e loon pas in de volgende maand uit.
Let op
Moet u over een aangiftetijdvak wel loon en loonheffingen aangeven, maar had u in dat aangiftetijdvak
ook werknemers in dienst aan wie u geen loon hebt uitbetaald? Dan moet u die werknemers wel
opnemen in de aangifte. U vult voor hen alle werknemersgegevens in, waarbij u bij loon, loonheffingen
en verloonde uren ‘0’ invult. U vult ook de juiste verzekeringsindicaties in"

 

Nu kan de volgende situatie zich voordoen:

Het loonheffingennummer is reeds gedeactiveerd, maar er wordt nog wel een nulaangifte ingediend. Vervolgens ontvang je van de belastingdienst de melding Aangegeven sector en/of risicopremiegroep wijken af van de beschikte sector risicopremiegroep. Ze hebben namelijk in dit geval ook de sectorcode al gedeactiveerd. De oorzaak van deze melding is gelegen in het feit dat de werknemers niet op de juiste wijze uit dienst zijn gemeld in Loket.nl. Dit kun je als volgt oplossen:

1. Je laat als eerste de loonaangifte(n), die de belastingdienst afkeurt, inclusief de laatste aangifte dat de werknemers nog in dienst waren, verwijderen. Hiervoor stuur je een ticket in naar de helpdesk met daarin in ieder geval het cliëntnummer, naam van de werkgever en de periode van loonaangiften die verwijderd moeten worden vermeld.

2. Vervolgens meld je op de juiste wijze de werknemers uit dienst en vul je in de laatste periode, dat de werknemer(s) in dienst was, onder de variabele gegevens component LOONAANGIFTE met een 1 en draai je een extra loonrun. Op deze wijze gaat de uitdienstdatum mee in de loonrun van de betreffende periode.

3. Daarna kan een loonaangifte worden aangemaakt over de laatste periode dat er werknemers in dienst waren.

4. Hierna kun je verloningen zonder personeel uitvoeren (Salarisverwerking -> Verlonen periode zonder personeel) en hierover daadwerkelijke NIHIL-aangiften doen.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0