Intrekking BSN voor de loonaangifte

Volgen

Als de belastingdienst vraagt om een intrekking van een inkomstenverhouding, omdat er in bepaalde periodes een foutief BSN is aangegeven dan is de procedure als volgt:

1. Wijzig in Loket.nl bij de betreffende werknemer het BSN naar het juiste nummer.

2. Wijzig op werknemerniveau in de variabele gegevens bij elke periode dat het BSN niet correct is aangeleverd op het component LOONAANGIFTE een waarde (op deze wijze ontstaat er een variabele mutatie die ervoor zorgt dat de vaste gegevens worden aangepast, in dit geval het BSN). Draai nu een verloning en check op het runoverzicht of de mutatie in de juiste perioden terugkomt (zie onderstaande afbeelding)

1.jpg

3. Draai nu een verloning en check op het runoverzicht of de mutatie in de juiste perioden terugkomt (zie onderstaande afbeelding)

4. Maak vervolgens een loonaangifte aan en bevestig deze nog NIET.

. Maak vervolgens een loonaangifte aan en bevestig deze nog NIET.

5. Ga naar Loket.nl -> Salarisverwerking -> Acties en kies voor Intrekking inkomstenverhouding.

Onderstaand scherm zal verschijnen. Vul hier het foutief aangeleverde BSN in, het personeelsnummer verloning, de nummer inkomstenverhouding en selecteer de periode waarvoor de intrekking moet worden toegevoegd.

6. Na de uitvoering is de intrekking toegevoegd aan het openstaande loonaangiftebericht en kun je de loonaangifte bevestigen.

De werkwijze onder punt 5 is enkel actief op het moment dat we van een reguliere intrekking spreken. Bij een intrekking voor een voorgaand jaar, of een intrekking die al eerder is uitgevoerd maar niet het juiste resultaat heeft opgeleverd, dien je een ticketformulier aan de helpdesk te sturen.

Let op, wanneer de loonaangifte wordt doorgestuurd naar een externe partij zoals Pinkweb of Reeleeze, dan kan de intrekking niet toegevoegd worden door applicatiebeheer. Je dient de aangifte aan te maken door de Partij loonaangifte bij tabblad Adm - Algemene gegevens - Externe partijen weer terug te zetten op Loket.nl

Zie ook: Intrekking Nummer IKV (inkomstenverhouding) voor de loonaangifte

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0