Klant vanuit ander kantoor/software opbouwen in Loket.nl

Volgen

Soms ontstaan er bij de verwerker problemen wanneer een bestaande werkgever overgenomen wordt van een ander kantoor of uit een ander softwarepakket.

De oorzaak hiervan is meestal dat het nummer inkomstenverhouding onjuist is overgenomen. Dit levert niet alleen bij de belastingdienst, maar ook bij andere aanleveringen zoals pensioenpartijen problemen op.

Conform de voorschriften van de belastingdienst dien je het nummer inkomstenverhouding over te nemen van de vorige verwerker. Je kunt dus niet standaard “0” of “1” gebruiken voor alle werknemers. Voor meer informatie verwijzen wij je naar het handboek Loonheffingen, Onderdeel inkomstenverhouding (Handboek 2016: 3.4.2 Nummer inkomstenverhouding).

Oorzaak: Externe partijen gebruiken meestal twee gegevens om een dienstverband te identificeren: BSN en nummer inkomstenverhouding. Als je een werknemer aanlevert met een ander BSN of nummer inkomstenverhouding wordt dit gezien als een ander dienstverband. Hierdoor is de werknemer dubbel bekend bij de externe partij. Als een bestaand dienstverband wordt voortgezet, is het dus belangrijk dat je deze identificerende gegevens gelijk houdt.

Hoe te corrigeren?

Als er al aangeleverd is vanuit Loket.nl, dienen de foutieve nummers IKV ingetrokken te worden. Je kunt dit corrigeren in de volgende loonaangifte. Het is dus niet nodig om aangiftes te verwijderen.

Als er over een aantal periodes geen loonaangifte is gedaan, maar loonaangiftebedragen gevuld zijn, dienen de foutieve nummers ook over die periodes ingetrokken te worden. Bij het toevoegen van de intrekking dien je hiermee rekening te houden. Let op: Verwijder de eerste aangifte vanuit Loket.nl niet. Laat deze aangifte staan en stuur de intrekking mee in een volgende aangifte.

Klik op onderstaande link voor de instructie om de intrekking toe te voegen:

Intrekking inkomstenverhouding (IKV) voor de loonaangifte

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0