Aanmaken loonaangifte

Volgen

Nadat je de verloning hebt goedgekeurd, kun je een loonaangifte aanmaken.

Dit doe je als volgt:

Navigeer naar het scherm Salarisverwerking -> Loonaangifte -> Aanmaken loonaangifte en maak de loonaangifte l aan. Na het aanmaken zal Loket.nl een aangifte openzetten (openstaande loonaangifte) welke je kan inzien.

Ga hiervoor naar Salarisverwerking -> Loonaangifte ->Openstaande loonaangifte. Kies vervolgens onder Downloads voor Overzicht en bekijk het loonaangiftebericht met hierbij een samenvatting van de aan te leveren gegevens in PDF formaat. Druk vervolgens op de knop Bericht om het volledige aangeleverde XML bericht te kunnen inzien. Bevestig vervolgens de openstaande loonaangifte.

Nadat de loonaangifte is bevestigd is deze zichtbaar onder Bevestigde loonaangifte berichten.

Via de optie Loonaangifte responsemessage worden de responseberichten van de Belastingdienst getoond. Tevens kan bij de bevestigde loonaangifte het SEPA bestand worden gedownload.

Wanneer de loonaangifte incorrect blijkt te zijn, heb je twee keuzes. 

Deactiveren:

Dit kan alleen als de aangifte periode van de loonaangifte nog niet is verstreken en dit kan door de verwerker zelf nog worden gedaan.

Verwijderen loonaangifte:

Dit gebeurt als er een initiële aangifte moet worden aangeleverd en de aangiftetermijn is reeds verstreken. Bijvoorbeeld: het is augustus en de aangifte van februari moet worden gecorrigeerd en initieel worden aangeleverd. Dit betekent dat februari en alle inmiddels opvolgende loonaangifteberichten (maart, april, mei etc..) verwijderd moeten worden. Hiervoor moet je een ticket sturen naar de helpdesk. Gebruik bij het insturen van een ticket het formulier 'verwijderen loonaangifte'.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0