Collectief muteren, bijvoorbeeld de kilometer- en de thuiswerkvergoeding

Volgen

De functionaliteit Collectief kan je gebruiken om zowel variabele als periodieke gegevens te muteren. In dit artikel gaan wij uit van het collectief aanpassen van de kilometervergoeding.

LET OP: Wij adviseren om een collectieve mutatie altijd vooraf te testen in de Proforma omgeving. Gaat de collectieve mutatie nl. niet correct dan is deze niet collectief ongedaan te maken! Voor meer informatie over de Proforma omgeving zie hier.

LET OP: Indien de aangepaste vergoedingen ook zijn vastgelegd in een of meerdere werknemerprofielen (voor meer uitleg hierover klik hier) dan dienen deze profielen ook aangepast te worden. Neem daarvoor contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

 

Muteren kilometervergoeding

Als er tot en met 2023 een kilometervergoeding van € 0,21 van kracht is dan zal deze waarschijnlijk per 2024 aangepast dienen te worden naar € 0,23. Dit periodiek gegeven valt onder de Toeslagen en inhoudingen (Werknemer -> Arbeidsvoorwaarden). Het collectief muteren vindt je onder WG -> Collectief -> Beloning -> Toeslagen en Inhoudingen toevoegen.

Schermafbeelding 2024-01-09 104431.jpg

Hierna volgt het volgende scherm;

Schermafbeelding 2024-01-09 104104.jpg

Vul de gegevens naar wens in. Er is hier gekozen voor € 0,23 per 1-1-2024 als vervangende waarde voor alle werknemers. Als je in het veld Alleen indien component reeds actief voor Ja kiest dan zal er alleen een mutatie plaats vinden bij werknemers waar reeds KM.VERGOED.ONB van toepassing was. Klik daarna op de button Toepassen en de collectieve mutatie wordt uitgevoerd en zoals gezegd, test dit eventueel eerst in de Proforma omgeving.

Bovenstaande instructies kan je identiek gebruiken voor bijvoorbeeld de aanpassing van de thuiswerkvergoeding.

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0