Afwijkend percentage loonbelasting

Volgen

Indien je voor een werknemer wil afwijken van het reguliere percentage voor de berekening van de loonbelasting dan kan dit via Werknemer -> Salarisverwerking -> Fiscale gegevens. Bij Afwijkend LB % vul je het eigen percentage. Bij Toepassen afw. % geef je aan of het van toepassing is voor alleen het tariefloon of voor zowel het tabelloon als het tariefloon.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0