Het werknemerprofiel

Volgen

Bij het toevoegen van een nieuwe werknemer of een concept werknemer kun je in stap 3 (nieuwe werknemer invoeren, zie afbeelding) of bij het cluster dienstverband (bij een concept werknemer) een Werknemerprofiel selecteren. Door het selecteren van een Werknemerprofiel zorg je ervoor dat de elementen uit het profiel direct worden geactiveerd, zodra de werknemer wordt ingevoerd.

2.JPG

 

Ook bij een bestaande werknemer kan via Dienstverband -> Kenmerken een werknemerprofiel worden gekozen. LET OP! Na het kiezen van het juiste werknemerprofiel verschijnt de optie Profiel toepassen. Je dient deze stap nog uit te voeren door op deze link te klikken en een ingangsdatum in te vullen. Daarna klik je op de knop Profiel toepassen en pas dan is het werknemerprofiel geactiveerd bij de werknemer.


In een profiel kunnen de volgende elementen worden opgenomen: 

  • Fondsen (pensioenregelingen)
  • Grondslagen (bijv. vakantiegeld)
  • Periodieke vergoedingen, inhoudingen, fiscale aftrekposten of bijtellingen.
  • ABP fondsen

Door het juiste Werknemerprofiel te selecteren worden de juiste elementen geactiveerd bij de medewerker. Daarnaast zorgt de activatie van het profiel ervoor dat Loket.nl signaleert op het bereiken van de leeftijdsgrens van een fonds en/of grondslag. Dit werkt als volgt:

Indien een medewerker bij het toepassen van een profiel jonger is dan de ingangsdatum van een fonds en/of grondslag dan zal deze niet direct worden geactiveerd. Op het moment van het bereiken van de leeftijdsgrens activeert Loket.nl automatisch het fonds en/of de grondslag. Je ontvangt hiervan een signaal in Loket.nl. Het automatisch activeren is ook altijd te raadplegen in de mutatieverslagen.
Indien een medewerker de eindleeftijd van een fonds en/of grondslag bereikt zal op dezelfde manier dit worden beëindigd. 

1.jpg

Fondsen en grondslagen kun je ook achteraf individueel activeren bij medewerkers. Dit betekent echter dat je ook individueel en handmatig opvolging moet geven aan het activeren en beëindigen van desbetreffende fonds en/of grondslag wanneer de leeftijdsgrens wordt bereikt. 

Indien je gebruik wilt maken van profielen, neem dan contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor. Zij kunnen deze profielen voor je inrichten. Daarnaast kunnen zij het 'standaard profiel' voor je instellen.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0