Aanpassen jaarloon werknemer fondsgrondslag

Volgen

Via Werkgever -> Salarisverwerking -> Algemeen -> Automatische processen activeren, waarbij je bij de optie Jaargrondslag fondsen bepalen voor Ja kiest, wordt automatisch het jaarloon berekend. Dit zie je terug via Werknemer -> Salarisverwerking -> Fondsen -> Werknemer fondsgrondslag. Het is mogelijk om dit handmatig aan te passen naar een andere jaargrondslag. Via de button wijzigen is het bedrag bij Grondslag aan te passen. Daardoor zal ook de waarde in de kolom MutatieHerkomst wijzigen van Completeren/Automatisch proces naar Normale wijziging. LET OP, zodra je dit doet zal dit nieuwe bedrag niet meer worden overschreven, via Automatische processen activeren. Je zal dus zelf moeten bepalen tot welke datum de handmatig opgegeven grondslag van toepassing is en deze datum dien je op te geven als einddatum. Zodra je na deze einddatum de optie Automatische processen activeren gaat toepassen zal er weer automatisch een nieuwe jaargrondslag worden bepaald. Let op: Dit werkt alleen als de handmatig opgegeven jaargrondslag wordt beëindigd per 31-12.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0