Aanpassen jaarloon werknemer fondsgrondslag

Volgen

Bij het opstarten van een loonrun vind je bovenin het scherm de diverse automatische processen terug.
Eén van deze processen betreft Jaargrondslag fondsen bepalen. Zie onderstaand.

1.jpg

Wanneer deze actie wordt uitgevoerd zal automatisch voor het betreffende fonds een jaargrondslag berekend worden. Dit kun je op werknemerniveau terug zien via Salarisverwerking -> Fondsen -> Werknemer fondsgrondslag.

1.jpg

 

Het is mogelijk om dit handmatig aan te passen naar een andere jaargrondslag. Via de button wijzigen is het bedrag bij Grondslag aan te passen. Daardoor zal ook de waarde in de kolom MutatieHerkomst wijzigen van Completeren/Automatisch proces naar Normale wijziging.

Let op: zodra je dit doet zal dit nieuwe bedrag niet meer worden overschreven via Automatische processen activeren! Je zal dus zelf moeten bepalen tot welke datum de handmatig opgegeven grondslag van toepassing is en deze datum dien je dan ook op te geven als einddatum.
Zodra je na deze einddatum de optie Automatische processen activeren gaat toepassen zal er weer automatisch een nieuwe jaargrondslag worden bepaald. Dit werkt alleen als de handmatig opgegeven jaargrondslag wordt beëindigd per 31-12.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor. 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0