Personeelsnummer / Personeelsnummer verloning

Volgen

Er zijn 2 personeelsnummers gekoppeld aan een werknemer namelijk het Personeelsnummer en het Personeelsnummer verloning.

Personeelsnummer

Het Personeelsnummer kan zelf worden opgegeven. Echter Loket.nl zal zelf een personeelsnummer voorstellen. Maar dit personeelsnummer kan door de gebruiker worden overschreven. Dit nummer dient uniek te zijn binnen de werkgever en mag maximaal 10 posities bevatten. Onder ditzelfde nummer kunnen meerdere dienstverbanden (= meerdere inkomstenverhoudingen (IKV)) worden opgevoerd. Je vind dit terug via Werknemer -> Persoon -> Algemeen -> Personeelsnummer.

1.jpg

 

Personeelsnummer verloning

Het Personeelsnummer verloning wordt automatisch bepaald door Loket.nl. Hier heb je geen invloed op. Het is een uniek nummer wat is gekoppeld aan een IKV en komt maar 1x voor in een administratie. Het nummer loopt ook mee in de aangifte loonheffingen en wordt door de belastingdienst gebruikt voor correspondentie inzake een werknemer. Bijvoorbeeld in de specificatie van een geconstateerde fout in de werknemersgegevens in de aangifte loonheffingen. Hierin wordt het personeelsnummer door de belastingdienst vermeld. In dat geval wordt altijd het Personeelsnummer verloning bedoeld en kan je hiermee in de administratie opzoeken welke werknemer het betreft.

Ook loopt het personeelsnummer verloning mee in de UPA naar het pensioenfonds.
Je vind dit nummer terug via Werknemer -> Start -> Gegevens verloning -> Personeelsnummer verloning en via de lijst met dienstverbanden, in de uiterst rechtse kolom.

1.jpg

 

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0