Ontbrekende pensioengegevens (UPA) en onbetaald verlof

Volgen

Indien je van het pensioenfonds de melding krijgt dat er pensioengegevens ontbreken, of dat deze niet volledig zijn, dan kan dit te maken hebben met een werknemer die onbetaald verlof opneemt. Voor een dergelijke werknemer worden er dan nl. vaak geen variabele gegevens opgevoerd, waardoor de jaargrondslag pensioen niet meeloopt in de pensioenaangifte (UPA). Meestal betreft dit component 543 JAAR GRSL1 maar ook de componenten 544 t/m 547 kunnen van toepassing zijn. De omschrijving kan afwijken, bijvoorbeeld PGGM JAAR GRSL of GRSL PENSIOEN.

De oplossing is om voor elke periode van het onbetaald verlof het component 543 handmatig op te geven, in de variabele gegevens. De waarde van component 543 kan je vinden via Werknemer -> Salarisverwerking -> Fondsen -> Werknemer fondsgrondslag. Je kan de betreffende perioden ook al in de toekomst muteren.

Let op, bij onbetaald verlof dient de code Incidentele inkomstenvermindering te worden opgegeven. Deze code O (onbetaald verlof) vul je via Werknemer -> Diversen, de periode toevoegen en de waarde bij Incidentele inkomstenvermindering vullen met O. Eventueel kan ook al de einddatum opgegeven worden. Hiermee loopt deze code automatisch mee in zowel de pensioenaangifte als de loonaangifte.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0