Toepassing van de dagtabel

Volgen

Loket.nl bepaalt in een aantal gevallen automatisch het gebruik van de dagtabel. In welke situaties dit het geval is hebben we hieronder toegelicht:

Onderscheid fulltimer en parttimer 

De belastingdienst maakt onderscheid in 2 soorten werknemers, namelijk fulltimers en parttimers.
Hierbij kijkt de belastingdienst overigens niet naar het aantal uren dat een persoon werkt, maar naar het aantal dagen waarop gewerkt wordt.
 

 • Fulltimer is de medewerker die op alle werkdagen werkt (5 dagen per week) waarbij het aantal uren per dag gewerkt wordt niet van belang is. 
 • Parttimer is de medewerker die niet op alle werkdagen werkt (< 5 dagen per week) 

Hierdoor kan het volgende voorkomen: 

 • Fulltimer werkt 5 dagen totaal 36 uren in een week (patroon: 8-8-8-8-4 uren) 
 • Parttimer werkt 4 dagen totaal 36 uren in een week (patroon 9-9-9-9-0 uren) 

 

Gebroken periode in/uit dienst 

Komt/gaat een medewerker in de loop van een periode in of uit dienst, dan wordt afhankelijk van het dienstverband de tijdvaktabel dag, week, 4-weken of maand gehanteerd. 

Voor de fulltimer wordt bij een gebroken periode automatisch gerekend met de dagtabel. 
Voor de parttimer wordt bij een gebroken periode gerekend met de tijdvaktabel die betrekking heeft op de verloningsperiode (week, 4-weken of maandtabel).

 

Onbetaald verzuim 

Het toepassen van de dagtabel bij een gebroken periode en bij onbetaald verzuim vindt alleen plaats bij fulltimers.  Bij een fulltimer zal Loket.nl automatisch de dagtabel toepassen als component 4 (uren onb.verz.) wordt opgegeven. 
Voor een parttimer heeft onbetaald verlof geen gevolgen voor de toepassing van de tijdvaktabel.  Loket.nl houdt dan de tabel behorende bij het uitbetalingstijdvak aan.
 

Privégebruik auto 

Het privégebruik van de auto is loon voor de loonbelasting, de Zvw en de werknemersverzekeringen.
In dat geval  dient alsnog met het reguliere tijdvak gerekend te worden en dient in het geval van een fulltimer dus niet de dagtabel toegepast te worden bij een gebroken tijdvak/onbetaald verzuim.
 

 

Oproepkrachten 

Voor de oproepkrachten is het in hoofdlijnen hetzelfde geregeld; 

Oproepkrachten met verschijningsplicht (ook nul-urencontracten) kan er sprake zijn van::

 • Parttimer; dan is het loontijdvak gelijk aan het uitbetalingstijdvak 
 • Geen parttimer; de hoofdregel is van toepassing: tijdvaktabel gebruiken die overeenkomt met tijdvakloon. 

Oproepkrachten zonder verschijningsplicht:

 • De oproepkracht wordt voor een langere periode opgeroepen en werkt in die periode 5 of meer dagen per week. Bepaal per oproep wat het loontijdvak is en gebruik de bijbehorende tijdvaktabel. 
 • De oproepkracht wordt voor een langere periode opgeroepen en werkt in die periode gewoonlijk op minder dan 5 dagen per week. Het loontijdvak is gelijk aan het uitbetalingstijdvak. 
 • De oproepkracht wordt voor een korte periode opgeroepen. Bepaal dan per oproep wat het loontijdvak is en u gebruikt de bijbehorende tijdvaktabel.

Voor oproepkrachten zal het voor Loket.nl een stuk lastiger zijn om de 'juiste' tijdvaktabel toe te passen. Dit is immers afhankelijk van verschijningsplicht en duur van de oproep. Je dient dus hierbij handmatig in te grijpen. 

 

Basisloon ingericht o.b.v. uurloon 

In loket.nl kun je het basisloon opgeven als Periode loon (week, 4-weken of maand) of als uurloon. 

Voor werknemers met wie een uurloon schriftelijk is overeengekomen en welke fulltime werken is de hoofdregel van toepassing. De hoofdregel luidt dat de tijdvaktabel moet worden toegepast die overeenkomst met het loontijdvak. Er is in dit geval sprake van een loontijdvak van een uur waardoor de dagtabel van toepassing is.  
"Artikel 25, lid 1 Wet op de Loonbelasting 1964 stelt: "Loontijdvak is het tijdvak waarover het loon wordt genoten. Het bedrag van de belasting over een ander tijdvak dan een jaar wordt door herleiding bepaald. Bij de herleiding wordt een jaar op 260 dagen een maand op 65/3 dag, een week op 5 dagen en een tijdvak dat korter is dan een dag op een dag gesteld". 

Bovenvermelde houdt in dat voor de werknemers met wie een arbeidsovereenkomst is gesloten op basis van een uurloon en welke niet beschouwd kunnen worden als parttimers de dagtabel van toepassing is. 

Loket.nl houdt geen rekening met deze uitzondering. De reden hiervoor is dat gesproken wordt over een schriftelijk overeengekomen uurloon. De mogelijkheid bestaat dat de salarisadministrateur een uurloon heeft vastgelegd om aansluiting te vinden bij salarisschalen of aan te sluiten bij hun manier van werken.  
Is er feitelijk sprake van een vast overeengekomen uurloon bij een fulltimer, dan moet het gebruik van de dagtabel door de salarisadministrateur zelf worden geforceerd. (Zie verder in dit artikel) 

 

Zelf de toepassing van dagtabel aansturen 

Wil je de dagtabel niet of juist wel toepassen dan kun je dit op de volgende 2 manieren voorkomen: 

 • Bij de fiscale gegevens van betreffende medewerker kun je Dagtabel toepassen op 'nee' zetten. Zorg ervoor dat je deze aanpassing in het juiste tijdvak toepast en ook weer wijzigt met ingang van het juiste tijdvak.
  1.JPG
 • Bij de variabele gegevens van de betreffende periode kun je het component Dagtabel op '0' zetten waardoor deze niet zal worden toegepast. 
  Wil je juist de dagtabel wél laten toepassen dan gebruik je niet de indicator '0' maar geef je de waarde = 1 op. 

        2.png

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0