WBSO (S&O)

Volgen

De WBSO subsidie (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is de belangrijkste fiscale stimuleringsregeling voor innovatieve bedrijven in Nederland. Middels deze regeling kan een bedrijf de loonkosten en andere kosten & uitgaven voor speur- en ontwikkelingsprojecten verlagen. 

Het doel van deze regeling is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk. Er kan subsidie worden aangevraagd voor productontwikkeling, voor ontwikkeling van fysieke productieprocessen en programmatuurontwikkeling (in formele programmeertaal). Tot slot kan er ook subsidie worden aangevraagd voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Deze fiscale regeling compenseert (een deel van) de loonkosten en eventuele overige kosten en uitgaven voor S&O-werkzaamheden. Dit door middel van een vermindering op de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen. 

De bijdrage voor S&O-inhoudingsplichtigen bestaat uit een vermindering op de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen en bedraagt per kalenderjaar:

  • 32% over de eerste € 350.000 van de totale S&O-grondslag (voor starters geldt een verhoogd tarief van 40%; en 16% over de resterende S&O-grondslag

De voorwaarden om WBSO aan te vragen:

  • Activiteiten worden uitgevoerd door eigen personeel (verloning via Nederlandse loonlijst);
  • Het gaat om technisch nieuwe ontwikkelingen op het gebied van product, proces, programmatuur of technisch- wetenschappelijk onderzoek;
  • De activiteiten zijn technisch nieuw voor het bedrijf, maar er moeten geen kant en klare oplossingen op de markt zijn;
  • Alleen toekomstige R&D-activiteiten zijn subsidiabel. 
  • Eventuele knelpunten van de ontwikkelingen worden binnen het bedrijf opgelost;
  • Het bedrijf betaald winstbelasting of inkomensbelasting;
  • Een zelfstandige besteedt jaarlijks zelf minimaal 500 uur aan de ontwikkeling (bijvoorbeeld ZZP of eenmanszaak) en/of;


Heb je de beschikking eenmaal binnen, dan kun je dit bedrag aan WBSO eenvoudig in Loket Classic opgeven.  Dit door bij een willekeurige werknemer naar Salarisverwerking - Fiscale gegevens - Afdrachtsvermindering te gaan. Je klikt op de toevoegen button en je geeft een startdatum, einddatum, het component KRT.S-OW en het bedrag aan korting wat per aangiftetijdvak toegepast mag worden op. 

1.JPG

Let op: is de toegekende korting aan WBSO hoger dan het totaal berekend bedrag aan loonbelasting/premie volksverzekeringen, pas het bedrag dan aan naar het totaal aan loonbelasting/premie volksverzekeringen. Je mag namelijk niet meer korting toepassen dan de hoogte van dit bedrag.


Correctie WBSO

Wanneer er teveel WBSO is geclaimd in het vorig jaar (door bijvoorbeeld minder uren aan S&O besteed dan van tevoren ingeschat), dan moet er een terugbetaling plaatsvinden van het teveel geclaimde WBSO.
in dat geval kun je het huidig jaar het component CORR.S-OW VJ (output) opgegeven worden.  Dit werkt overigens alleen voor een terugbetaling! Als er achteraf meer moet worden geclaimd moet dat in het betreffende verwerkingsjaar worden gecorrigeerd middels de optie Verlonen voorgaande jaren.
Op component CORR.S-OW VJ (output) mag enkel variabel een negatief bedrag worden opgegeven.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0