ORT over verlof / ORT over ziekte

Volgen

Is er sprake van een doorbetaling van een gemiddelde ORT-toeslag tijdens ziekte of bij opname van verlofuren dan kan de referteperiode worden geselecteerd. In dat geval zal de ORT-toeslag over de afgelopen 6 maanden worden gedeeld door het aantal normuren van afgelopen 6 maanden. Hierdoor ontstaat een ORT-toeslag per uur. Vraag jouw accountant om dit voor jou in te richting in Loket.nl.

 

Door gebruik van de looncomponenten 34 of 37 (uren ziek) of  2 (uren vakantie) worden de berekende toeslagen uitbetaald. Voor de uitbetaling wordt gebruik gemaakt van de componenten 492 (ORT bij verlof) of 491 (ORT bij ziekte).


Het gebruik van de looncomponenten 34, 37 en 2 zorgt er ook voor dat het salaris over betreffende componenten op de loonstrook worden gepresenteerd. Het kan zijn dat dit niet wenselijk is omdat ook het bruto salaris hierdoor wordt verdeeld. In dat geval kun je de uren ORTziek en uren ORTverlof ook vastleggen met de looncomponenten 489 (Uren ORTziekte) en 490 (Uren ORTverlof). Deze zullen ook de gemiddelde ORT berekenen en uitkeren.

 

ORT uurloon bij langdurig ziek

Als een ziekteperiode langer dan een verloningsperiode voortduurt kan het wenselijk zijn dat de ORT-toeslag tijdens ziekte wordt vastgehouden. Hiervoor kun je dan een vervangend uurloon vastleggen bij betreffend dienstverband bij Medewerker - Arbeidsvoorwaarden - Beloning - Afwijkend uurloon. Vergeet niet ook weer een einddatum hieraan toe te voegen zodra de ziekteperiode is beëindigd.

mceclip0.png mceclip1.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0