ORT over verlof / ORT over ziekte

Volgen

Is er sprake van een doorbetaling van een gemiddelde ORT-toeslag tijdens ziekte of bij opname van verlofuren dan kan de referteperiode worden geselecteerd. In dat geval zal de ORT-toeslag over de afgelopen 6 maanden worden gedeeld door het aantal normuren van afgelopen 6 maanden. Hierdoor ontstaat een ORT-toeslag per uur. Vraag jouw accountant om dit voor jou in te richting in Loket.nl.
Er kan ook gekozen worden voor 3 periodes en een jaar. 

Door gebruik van de looncomponenten 34 of 37 (uren ziek), 2 (uren vakantie) of 27 (uren nab.verlf) worden de berekende toeslagen uitbetaald. Voor de uitbetaling wordt gebruik gemaakt van de componenten 492 (ORT bij verlof) of 491 (ORT bij ziekte).

Het gebruik van de looncomponenten 34, 37 en 2  zorgt er ook voor dat het salaris over betreffende componenten op de loonstrook worden gepresenteerd. Het kan zijn dat dit niet wenselijk is omdat ook het bruto salaris hierdoor wordt verdeeld. In dat geval kun je de uren ORTziek en uren ORTverlof ook vastleggen met de looncomponenten 489 (Uren ORTziekte) en 490 (Uren ORTverlof). Deze zullen ook de gemiddelde ORT berekenen en uitkeren. De verdeling van het basisloon wordt op deze manier voorkomen. Het resultaat is hetzelfde.

Berekening gemiddelde ORT

Het gemiddelde ORT-uurloon wordt bepaald door de som van de ORT-toeslag (inclusief ORT over Ziekte en Verlof) / Normuren en meeruren van de afgelopen gekozen periodes
Is een medewerker korter dan de gekozen maanden in dienst dan wordt de referteperiode ingekort tot de duur van het dienstverband.

Deze berekening wordt toegepast tenzij er gebruik wordt gemaakt van een afwijkend uurloon. Dan is dat uurloon van toepassing.

Afwijkend ORT uurloon

Als een ziekteperiode langer dan een verloningsperiode voortduurt kan het wenselijk zijn dat de ORT-toeslag tijdens ziekte wordt vastgehouden. Hiervoor kun je dan een vervangend uurloon vastleggen bij betreffend dienstverband bij  Arbeidsvoorwaarden - Beloning - Afwijkend uurloon. Vergeet niet ook weer een einddatum hieraan toe te voegen zodra de ziekteperiode is beëindigd.

Het ORT uurloon bereken je als volgt: ORT-toeslag afgelopen de maanden / normuren en meeruren van die maanden

1.jpg

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0