Mutatieverslagen / Logging

Volgen

Om na te kunnen gaan wie wat wanneer heeft gedaan in Loket.nl kun je de zogeheten mutatieverslagen raadplegen. Hierin is vast gelegd (gelogd) wie wat wanneer heeft gemuteerd. Niet alles wat in Loket.nl wordt gewijzigd wordt vastgelegd, maar de meeste mutaties ten aanzien van de salarisverwerking en de vaste gegevens van een werknemer e.d. wel (zie hieronder verder toegelicht).

Mutatieverslagen salarisverwerking

Ter controle van de mutaties voor een salarisverwerking kan gebruik gemaakt worden van de mutatieverslagen. Per mutatie wordt het tijdstip van muteren en de gebruiker die heeft gemuteerd opgeslagen. De optie mutatieverslagen tref je aan in Loket Classic onder: 
Werkgever -> Overzichten -> Mutatieverslagen en t.b.v. de salarisverwerking onder 
Werkgever -> Salarisverwerking -> Algemeen -> Mutatieverslagen.

Variabele gegevens

De volgende mutatieverslagen hebben betrekking op het muteren van de variabele gegevens
Werkgever -> Salarisverwerking -> Algemeen -> Mutatieverslagen:

1. Variabele gegevens

In het mutatieverslag Variabele gegevens tref je de eenmalige mutaties aan. Van de variabele mutaties worden tijdstip van muteren, de gebruiker die de mutatie heeft vastgelegd en de status van de mutatie weergegeven. Bij de identificatie wordt ook de periode weergegeven waarin de mutatie is opgegeven. De mutaties, die vastgelegd zijn in de opgegeven selectieperiode (parameters), worden op het overzicht getoond.

2. Variabele gegevens per periode

Dit overzicht gebruik je wanneer je een overzicht wilt hebben met hierop alle variabele mutaties die in de eerstvolgende verloningsperiode meegenomen moeten worden. Op dit overzicht worden ook totaaltellingen van de totalen per looncomponent van je organisatie gepresenteerd.

3. Export variabele gegevens per periode

In dit overzicht kun je per werknemer terugvinden welke variabele gegevens zijn opgevoerd in de geselecteerde periode. 

Vaste gegevens

Ter controle van de mutaties van de vaste gegevens kun je de volgende overzichten gebruiken:

1. Het mutatieverslag Periodieke gegevens (Werkgever -> Salarisverwerking -> Algemeen -> Mutatieverslagen)

Van de vaste mutaties worden tijdstip van muteren, de gebruiker die de mutatie heeft vastgelegd en de status van de mutatie weergegeven. 

2. Tevens kan er gebruik worden gemaakt van de mutatieverslagen welke te vinden zijn onder Overzichten -> Mutatieverslagen. Onderstaande overzichten zijn hier te raadplegen. Deze overzichten hebben voornamelijk betrekking op de diverse tabbladen die bij de werknemer kunnen worden gemuteerd.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0