Loonkostenvoordelen (LKV)

Volgen

Op 1 januari 2018 verdwijnen de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor komen de loonkostenvoordelen (LKV) in de plaats. LKV geldt voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap. Verschil is dat er vanaf 2018 geen premiekorting meer via de salarisverwerking wordt verwerkt, de nieuwe LKV velden gaan enkel mee als indicatie in de loonaangifte.

Hoogte vergoeding loonkosten

De loonkostenvoordelen zijn lager per werknemer dan de premiekortingen. Daar staat tegenover dat meer werkgevers gebruik kunnen maken van de loonkostenvoordelen.

Werknemers waarvoor tegemoetkomingen gelden

Premiekorting (korting op premie werkgeversverzekeringen WIA/WAO en WW)

Loonkostenvoordeel

Ouderen (56+)

€ 7.000

€ 6.000

Arbeidsgehandicapten

€ 7.000

€ 6.000

Herplaatsten

€ 7.000

€ 6.000

Werknemers onder banenafspraak 

€ 2.000

€ 2.000

Loket.nl

De loonkostenvoordelen kunnen op werknemerniveau ingericht worden via Werknemer -> Salarisverwerking -> Diversen -> Loonkostenvoordeel.

mceclip2.png

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0