Het opvoeren van vaste mutaties (collectief)

Volgen

Naast individuele mutaties kunnen in Loket Classic ook mutaties of gegevens ingevoerd worden die voor alle werknemers of groepen van werknemers van toepassing zijn.

Let op: Meestal zal een collectieve mutatie ook alleen maar gelden voor actieve werknemers i.p.v. voor alle werknemers. In zo’n geval dient, voordat er collectief een mutatie wordt ingegeven, een filter te worden ingesteld op de lijst dienstverbanden aan de linkerkant van het scherm.

mceclip0.png

Hierna kun je op diverse velden binnen Loket Classic filteren. Je wijzigt één of meerdere velden en je drukt hierna op het filter icoontje. Het filter wordt dan voor je toegepast.

1.jpg

Zodra je het filter hebt toegepast zie je dit terug aan de linkerkant van je scherm. Het filter icoontje wordt dan in het rood weergegeven. 

2.jpg

Collectieve vaste mutaties

Indien voor iedere werknemer eenzelfde vaste mutatie moet worden vastgelegd dan kan hiervoor gebruik gemaakt worden van de opties onder Collectieve mutaties. Deze optie tref je aan in Loket Classic onder Werkgever -> Collectieve mutaties.

Onder de optie Beloning kun je het basisloon of de pensioenuitkering collectief muteren.
Hierbij kan worden opgegeven of het basisloon c.q. pensioenuitkering met een aanvullend bedrag of percentage verhoogd moet worden. Tevens kan de methode van afronden worden opgegeven.
Bij een verhoging met een percentage, dan kies je percentage aanvullend. 

  schermafbeelding_vaste_mutaties_COLLECTIEF_vastleggen_p_werknemerniveau.png

In het scherm Collectieve mutaties kunnen ook looncomponenten, fondsen en grondslagen collectief worden gemuteerd. Zie onderstaande schermafbeelding,
Zoals eerder genoemd let ook hier op het toepassen van een filter!

 schermafbeelding_vaste_mutaties_COLLECTIEF_vastleggen_p_werknemerniveau_2.png

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor. 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0